Програма „Детско здравеопазване”

Дейности на лекаря специалист по педиатрия

по програма „Детско здравеопазване” за деца от 0-18 г.

programa detsko zdraveopazvane2programa detsko zdraveopazvane3Забележка:

Профилактичният преглед включва: анамнеза и подробен обективен статус и се извършва съгласно приложение №1 „Вид и честота на профилактичните прегледи, съобразно възрастта на децата“ на Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

Лекарят специалист провежда само профилактичен преглед, без да осъществява имунизации.

*Ехографско изследване на отделителна система на дете до едногодишна възраст еднократно на 6-месечна възраст не се извършва, ако родител на детето заяви писмено пред личния му лекар, че отказва това изследване, след като получи информация от личния лекар за специалистите в страната, които могат да го извършат.