Автор: Практическа Педиатрия

img_241427

Доклад „Бележник 2014”. Каква е средната оценка на държавата в здравните грижи за децата на България?

„Бележник 2014: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?” е трети пореден годишен доклад на Национална мрежа за децата (НМД). Целта му е да оцени изпълнението на избрани държавни ангажименти в сферата на политиките за деца и семейства в България в рамките на изминалата календарна година…

nmd1

Рисково сексуално поведение

Рисковото сексуално поведение при подрастващите е пряко свързано с проблемите на сексуалното и репродуктивно здраве в зряла възраст. Засилената сексуална разкрепостеност при тях и тревожните статистически данни налагат необходимост от изследване на факторите, определящи риска…

lekarstven_spravochnik_1

Лекарствен справочник

Новото, осмо издание на уникалния труд на д-р Стоян Миленков, поднася информация за всички съществуващи медикаменти. Кратко и ясно е даден механизмът на действие на съответния медикамент, което ще помогне на лекаря…

speshna_pediatria2_1

Спешна педиатрия: Гастроентерология

Труд, базиран на Третата национална конференция на педиатрите и ОПЛ, посветена на най‑актуалните проблеми и предизвикателства на спешната педиатрия. Съставена от водещите наши педиатри, книгата може да служи не само за повишаване на квалификацията…

speshna_pediatria1_1

Спешна педиатрия: Неонатология

Труд, базиран на Втората национална конференция на педиатрите и ОПЛ, посветена на най‑актуалните проблеми и предизвикателства на спешната педиатрия. Книгата засяга важни въпроси, свързани с храненето на кърмачето и патологията на храносмилателната система…

speshna_pediatria_1

Спешна педиатрия

Труд, базиран на Първата национална конференция на педиатрите и ОПЛ, посветена на най‑актуалните проблеми и предизвикателства на спешната педиатрия. Подходяща за всички педиатри и общопрактикуващи лекари, които първи застават пред болното дете…

ventilatorna_terapia_1

Вентилаторна/оксигенационна терапия в детската възраст

Дисертационен труд, посветен на проблемите на острата дихателна недостатъчност при новородените деца. Представени са различни съвременни методи и апаратури за провеждане на апаратна вентилация на белите дробове…

anesteziologia_1

Анестезиология в детската възраст

Голяма част от проблемите на детската анестезиология получиха по-нататъшно развитие, което налага тяхното актуализиране, осъвременяване и разширение. Предлаганото ново ръководство по детска анестезиология има за задача да запълни тази празнина…

stomatologia_1`

Педиатрия в стоматологията

Предлаганото учебно помагало разглежда определени основни въпроси от педиатрията, имащи пряко отношение към професионалната дейност на стоматолога. Основното предназначение на ръководството е да помогне на бъдещия стоматолог в неговата ежедневна дейност с деца…