Автор: Практическа Педиатрия

fig. 1

Клетъчни терапии при трансплантация на хемопоетични стволови клетки

Приложението на ТХСК е рисково поради възможни усложнения на всеки етап от процедурата. През последното десетилетие перспективите за развитие и усъвършенстване на метода с цел постигане на по-висока ефективност и намаляване на усложненията са свързани изключително с клетъчната терапия.

maxresdefault

Съвременни показания за трансплантации на хемопоетични стволови клетки в детска възраст, брой 8/2017

Бъдещето в развитието на перспективния метод на ТХСК се основава на продължаващи широкомащабни международни клинични проучвания, които да подпомогнат изграждането на стратегия за усъвършенстване и нововъдения в този перспективен високотехнологичен лечебен метод…

narodno subranie-krugla masa

Обсъждат се промени в Националния имунизационен календар

Акценти от кръглата маса „Съвременни предизвикателства в профилактиката на ваксинопредотвратимите заболявания“, която се проведе под патронажа на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание.