Категория: Гост редактор

panteleeva

Доц. Емилия Пантелеева: Утвърждаването и влизането в сила на отдавна подготвения стандарт по детска гастроентерология би направил работата ни по-ефективна

Доц. Пантелеева има специалност „Детски болести” и „Детска гастроентерология”. През 2009 г. защитава дисертация на тема „Диагностична стойност на имунологичните маркери за целиакия в детска възраст”…

katsarov

Д-р Атанас Кацаров: Няма по-голямо удовлетворение от това да видиш дете, което започва да се движи, след като месеци е било в инвалидна количка

Д-р Атанас Кацаров завършва медицина през 1998 г. във Висшия медицински институт – София. През 2003г. придобива специалност по ортопедия и травматология, а две години по-късно защитава дисертационен труд и придобива докторска степен…

pramatarov

Доц. Кирил Праматаров: „Наблюдава се тенденция за увеличаване на броя на децата, страдащи от атопичен дерматит.“

Автор е на 126 научни публикации, от които близо половината са в чужди списания – Германия, САЩ, Швейцария, Англия, Испания, Япония. Участва в написването на 8 монографии и учебници, от които 4 са издадени в САЩ и Германия. Взема участие с доклади в 57 национални конгреси и конференции с международно участие и в чужбина…

perenovska

Проф. Пенка Переновска: „Професията ни е изключително отговорна и емоционално натоварена“

Проф. Пенка Переновска, д.м., завършва медицина с отличен успех в Медицински факултет – София. Веднага след дипломирането си започва работа в І детска клиника на Александровска болница – София като стажант-асистент, а по-късно става асистент, старши и главен асистент…

Stefanova_0417

Д-р Елисавета Стефанова: „Доверието на семейството e oт изключителна важност…“

Д-р Eлисавета Стефанова завършва Медицинскa академия – София през 1982 г. От 1986 г. започва работа като младши асистент към Клиниката по ендокринология, Катедра по детски болести, МУ – София, като през 1995 г. е главен асистент…

polnareva

Проф. Надя Полнарева: „Детската психиатрия не трябва да се регулира от пазарни принципи…“

Проф. Надя Полнарева, д.м., е началник на Клиниката по детска психиатрия „Св. Никола” в УМБАЛ „Александровска”. Ръководител е на държавната комисия за специализация по детска психиатрия от 2007 г., когато детската психиатрия става отделна медицинска специалност…

stancheva

Доц. Васка Станчева – Попкостадинова: „В България има траен интерес към медицинската професия“

Доц. Васка Станчева – Попкостадинова завършва медицина през 1984 г. в Медицинска академия – София. Работи като епидемиолог и училищен лекар в Благоевград. От 1993 г. след конкурс започва работа в Югозападен университет “Неофит...

Prof.-Nedkova-gost-redaktor

Проф. Ваня Недкова: „Реформа в болничната система няма!“

Проф. Ваня Недкова завършва Медицински университет – Варна през 1976 г. Преминава последователно през научните степени асистент (1978-1982), старши асистент (1982-1990) в Катедрата по детски болести – Плевен. През 1982 г. придобива специалност по...

Plamen-Dimitrov-gost-redaktor

Проф. Пламен Димитров: „Добрият лекар притежава висок професионализъм…“

Проф. Пламен Димитров, дм, завършва висше образование по медицина през 1988 г. През 2001 г. придобива магистърска степен по епидемиология в Мичиганския щатски университет, САЩ, а през 2011 г. завършва магистратура по обществено здраве...

Kurtev-gost-redaktor

Проф. Александър Куртев: „В България имаме добре обучени специалисти“

Проф. Александър Куртев, дмн, завършва ВМИ-София през 1968 г. като първенец на випуска. Професионален стаж: стажант-асистент (1969-1971); асистент (1971); старши  асистент (1976); главен асистент (1984); доцент (2003), професор (2005). От 1979 работи в Клиниката...