Категория: Статии

worst-food-additives-factor-75

Добавките в храните крият риск за здравето на децата

В доклада си „Добавките в храните и здравето на децата“ от август 2018 г. Американската академия по педиатрия (AAP) призовава за спешни реформи в регулаторния процес в САЩ по отношение на добавките в храните. Според специалистите някои от използваните при обработката, съхранението и опаковането на храните химикали могат да нанесат сериозни поражения върху детското здраве…

Six year old girl coughs diseased lying in bed with a thermometer on the mouse

На каква цена лекуваме симптома кашлица?

При дете с протрахирана кашлица следва да се назначат подходящи лабораторни и образни изследвания за уточняване на диагнозата. При неповлияване от симптоматична терапия да се мисли в посока на респираторна инфекция и на съчетана патология. При протрахирана кашлица нараства риска за дебют на детска астма. Проследяването на пациента решава диагностичния казус и дава възможност за избор на правилна терапия.

rotavirus-vax-4-mo

Анкета: Разпространение и честота на РВГЕ в България

И в този брой на „Практическа педиатрия“ продължаваме да задаваме въпроси на лекарите с педиатрична практиката относно това колко често нсе срещат със случаи на ротавирусен гастроентерит (РВГЕ), наблюдава ли се вече ефект от това, че повече от една година ротавирусната ваксина е препоръчителна и безплатна и как определят постигнатия от тях ваксинационен обхват с ротавирусна ваксина.

111f

Алгоритъм при подбор на пациенти с хипосоматотропизъм за молекулярно-генетичен анализ

Най-честата причина за МТД при български пациенти е 150delA мутация в PROP1 гена (8.0%). Поради това той е първият кандидат-ген при молекулярно-генетичния анализ на пациенти с ИДРХ и МТД. При момчета с централен хипотиреоидизъм, първи кандидат-ген трябва да бъде IGSF1. Пациенти с комплексен фенотип, включващ ДРХ и екстрапитуитарни аномалии, трябва да се изследват чрез скрининг на целия геном.

urine-test-1

Ниво на NGAL в серум и урина при деца в критично състояние, предварителни резултати

Проследяването на NGAL при децата в критично състояние предоставя възможност за ранна диагностика на остро бъбречно увреждане и за навременно и адекватно лечение, което значително намалява риска от неблагоприятен изход…

3d-printed-heart-featured-img-1280x620

3D принтиране в медицината. Приложение в детската кардиология

3D моделирането и последващото 3D принтиране представляват нов образен метод в медицината. Той позволява с висока степен на точност да се предостави пациент-специфичен модел. Намира приложение в предоперативната подготовка – планиране и определяне на оперативната стратегия. Може да се използва и при комуникацията с пациента (и родителите му), както и за обучение на медицинския персонал.

cigari4

Пасивното пушене – враг на детското здраве

Известно е, че тютюневият дим съдържа над 4800 химични съединения, от които поне 69 са канцерогенни. Много проучвания сочат, че няма безопасно ниво на експозиция на тютюнев дим. Директната експозиция представлява вдишване на комбинация от страничния дим на тлеещата цигара и издишания дим от страна на пушача. Страничната димна струя е 89% от цигарения дим и за разлика от издишаната от пушача струя (която частично се пречиства от цигарения филтър), тя съдържа по-голямо количество вредни вещества (2 пъти повече никотин и катрани, 73 пъти повече амоняк, 5 пъти повече въглероден моноксид и др.).

haritonova

Ротавирусните диарии: честота, поносимост при ваксинирaне, клиничен случай

За да разберем колко често в практиката си лекарите се срещат със случаи на ротавирусен гастроентерит (РВГЕ), какви са симптомите и възможните усложнения, наложителна ли е хоспитализация, се срещнахме с д-р Стефка Харитонова…

gr8

ЮХА олигоартритна форма – клиничен случай

Рискът от развитие на преден увеит при болните с олигоартритна форма е около 20%, което изисква системно проследяване заради хроничния ход на заболяването и възможността за възникване на късни усложнения. Представеният случай на дете с ЮХА олигоартритна форма потвърждава отново, че не бива да се подценяват ставните оплаквания и да се обясняват с „болки на растежа“.