Категория: Ваксини

vaccine

Нежеланите реакции след поставяне на ваксина: истини и спекулации

Ваксините, както всички останали лекарствени препарати, мо­гат да имат странични ефекти или да предизвикат така наречените нежелани реакции след имунизация. Нежеланите реакции след имунизация могат най-общо да се определят като обичайни и очаквани…

spasova

Ваксинации и имунитет (видео)

Доц. Мария Спасова, специалист по педиатрия и детска онкохематология към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика на МУ – Пловдив, представи пред участниците в XIІІ-тия национален конгрес по педиатрия, лекция на тема: „Ваксинации и имунитет“…

hpv-vaccine

Сравняване на ефективността на ваксини за профилактика на човешки папиломен вирус (HPV)

Познаването на преимуществата и разликите на двете HPV-ваксини е важно за ежедневната клинична практика и избора на оптимално ефективна защита за пациента. Ако фокусът е защитата от високорискови типове папиломни вируси, а не от генитални брадавици, ваксинирането с Cervarix би било по-добрият избор. Ако фокусът е върху превенция на нискорискови типове на човешки папиломен вирус или кондиломи, то Gardasil е по-подходящата ваксина…

Pediatrician Examining Toddler

Как да говорим с родителите за ваксините за деца?

Броят на децата в световен мащаб, които са имунизирани според предписанията през 2013-та е намалял с 3,5%, показва статистика на Световната здравна организация. В много случаи рутинната ваксинация се пропуска поради незнание или неадекватни грижи. Тревожен е фактът, че някои родители умишлено избягват да ваксинират децата си…

hpv-vaccine

Ваксинопрофилактика срещу HPV. Защо и как?

ЧПВ са двойноверижни ДНК вируси, които инфектират епитела на кожата и лигавиците на аногениталния тракт и горните дихателни пътища [1].Изолирани са повече от 130 HPV. Около 30-40 от тях редовно или спорадично инфектират половите пътища и са разделени в две групи: нискорискови като HPV 6 и 11, които предизвикват гениталните брадавици (кондиломи), и високорискови като HPV 16 и 18 – главна причина за рак на маточната шийка (РМШ), а също и основен етиологичен фактор за сквамозноклетъчния карцином на ануса, тонзилите и основата на езика…

o-VACCINE-FOR-HPV-facebook

Преодоляване на несъответствието познание – поведение. Ефектът от листовките за НРV ваксинацията, основаващи се на медицината на доказателствата, върху разбирането, намерението и крайното решение за ваксинация

Небалансирано поднесената информация е проблем в коментирането на медицински факти. Диапазонът на този баланс се движи между непълна, непрозрачна информация (пропуснати евентуални вреди, докладване на относителен вместо абсолютен риск, който дава съотношението редукция/увеличение) до активно убеждение…

Stethoscope-on-books

Клиничен случай с ротавирусна инфекция на детски специализиран кабинет

Проследено бе възстановяването на пет от децата, заболели от ротавирусна инфекция. Един от малките пациенти, момче на 3-годишна възраст, пролежа в инфекциозна клиника с тежка ротавирусна инфекция, като се наблюдаваше тежък инфекциозен синдром в резултат на диспептичните оплаквания и високия фибрилитет. Детето трудно се хранеше след възстановителния период…

enroll-obamacare-too-late-ftr

Икономически и психологически ефект на ротавирусната инфекция в Испания: литературен обзор

Резултатите показват, че 14% до 30% от хоспитализациите по повод на остър гастроентерит при децата под 5 години се дължат на ротавирус. Приблизително 25% от децата с ротавирусен гастроентерит се нуждаят от хоспитализация със среден престой от 3 до 6 дни, като приемът в болница и по-дългият престой са по-чести при по-малките деца…