Категория: Ваксини

Sick girl in bed

Намалява ли нуждата от предписване на антибиотици срещу респираторни инфекции след въвеждането на пневмококови ваксини в Холандия?

Проучването доказва, че въвеждането на 7- и 10-валентната пневмококови ваксина е ефикасно за намаление на предписването на антибиотици срещу респираторни инфекции от 5 до 24% при малките деца…

Autism1

Ваксините не са свързани с аутизъм: потвърден с медицината на доказателствата мета-анализ от случай-контролирани и кохортни проучвания

Налице е голям дебат относно възможността да има връзка между ваксинацията в детска възраст и последващото развитие на аутизъм. Той прераства в основен за общественото здравеопазване проблем, защото страхът от връзка между имунизациите и аутизма води до увеличение на ваксинопреодотвратимите заболявания…

maxresdefault

Ротавирусната ваксинация в Европа – движещи фактори и бариери

В Европа тежестта на заболяването като цяло се основава на въздействието на ротавирусния гастроентерит върху разходите в областта на здравеопазването, а не на базата на смъртни случаи. Тежестта на ротавирусното заболяване в Европа е значителна поради използването на голямо количество ресурси и поради възможните тревожни последици за семействата на децата…

vaccination

Познания, поведение и вярвания на майките относно гастроентеритите и ротавирусните ваксини преди въвеждането на масова имунизационна програма – кои са ключовите послания в светлината на стартираща нова имунизационна програма?

В настоящото проучване се оценява познанията, поведението и вярванията на бременни жени относно ротавирусния гастроенетрит и превенцията му чрез ваксинация, както и факторите, определящи склонността на майките към ваксинация на техните деца…

vaccine

Кутията на Пандора: Погрешна антиваксинална информация в интернет

Ваксините са едни от най-успешните средства за биомедицинска наука и грижа за публичното здраве чрез намаляване на заболяемостта и смъртността от ваксинопредотвратими заболявания. Пародоксално е, че ефективността на ваксините доведе до увеличение на проявите на антиваксинални настроения…

hpv-vaccine

Намаление в честотата на разпространение на HPV 16/18 при сексуално активни млади жени след въвеждане на HPV имунизационна програма в Англия

Намалението в честотата на разпространение на ваксиналните НРV типове при млади жени е първият индикатор за ефекта от въведената НРV имунизационна програма. Тези данни са необходимата информация, на базата на която се очаква и намаление в честотата на рака на маточната шийка…

images

Разработване на ваксините

Ваксините трябва да преодолеят редица предизвикателства, преди да станат регистрирани продукти. Разработването на ваксините изисква много стъпки – предклиничният стадий може да отнеме от 5 до 15 години. След него клиничният стадий също може да отнеме от 5 до 15 години. След регистрацията на ваксините се изисква непрекъснато проследяване на безопасността им…

shutterstock_16924576

Задължителна и препоръчителна ваксинация в Европейския съюз, Исландия и Норвегия: резултати от проучването „VENICE 2010“ за начините на въвеждане на национални ваксинационни програми

Haverkate, M., F. D’Ancona, C. Giambi, K. Johansen, P. L. Lopalco, V. Cozza, E. Appelgren http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20183   В статията се прави актуален преглед на препоръчителната и задължителната ваксинация в Европейския съюз, Исландия и Норвегия,...

o-VACCINE-FOR-HPV-facebook

Допълнителен доклад за оценка на безопасността на ваксинацията срещу човешки папиломен вирус в Англия в края на 4-годишната НРV рутинна имунизационна програма с двувалентната НРV ваксина

На 1 септември 2008 г. в Англия стартира рутинна имунизационна програма срещу НРV на 12-13-годиишни момичета, както и догонваща (catch-up) програма за ваксинация и на 17-18-годишни момичета. Прилаганата НРV ваксина е двувалентната НРV ваксина, която осигурява защита срещу инфекция с HPV типове 16 и 18. Всяка година над 300 000 момичета са ваксинирани с двувалентната НРV ваксина с дозировъчен режим, обхващащ 6-месечен период…

vaccine

Нарастващото излагане на стимулиращи продукцията на антитела белтъци и полизахариди не е свързано с риск от аутизъм

Първите тревожни сигнали за евентуалната връзка между имунизациите и развитието на аутизъм са свързани с ваксината срещу морбили-рубеола-паротит и със съдържащите тимеросал ваксини. През 2004 г. Институтът по медицина публикува обширен доклад, в който се подчертава, че натрупаните до момента данни говорят против наличието на причинно-следствена връзка между всяка от тези ваксини и развитието на аутизъм…