Категория: Диагностика

Mandatory Credit: Photo by Caiaimage/REX Shutterstock (2300551a)
MODEL RELEASED, Mother helping son test blood sugar
VARIOUS

Хронични усложнения на захарния диабет в детска възраст

Според съвременната дефиниция захарният диабет обединява „Група метаболитни заболявания, характеризиращи се с хронична хипергликемия. Той е резултат от: дефект в инсулиновата секреция, дефект в инсулиновото действие или съчетание от двете“…

Hemophilia-A-Blood-cells

Хемофилия А и В

Хемофилиите са най-често срещаните болести от групата на вродените коагулопатии. Възникват в резултат на вроден дефицит на коагулационен фактор VIII или IX и според това се разделят на два подтипа – хемофилия А и хемофилия В…

3d rendered illustration of human blood cells

Бета-таласемия

Таласемичните синдроми са група от наследствени болести, които възникват при намален или напълно липсващ синтез на една или повече структурно нормални полипептидни вериги от молекулата на хемоглобина…

25021

Болестта на Вилебранд в детска възраст

Болестта на Вилебранд (БВ) е най-честoто наследствено нарушение на кръвосъсирването, което засяга около 1% от населението на света. Точната честота не може да бъде определена поради факта, че много от засегнатите индивиди са асимптоматични или имат леки прояви на болестта…

ekg2

Неинвазивни кардиологични методи и тяхното приложение в амбулаторната практика

Рутинните неинвазивни изследвания, които спомагат за диагностичното уточняване на педиатричните пациенти в амбулаторни условия, са електрокардиограма (ЕКГ), 24-часов ЕКГ холтер, ехокардиография (ЕхоКГ), рентгенография, измерване на артериално налягане (АН) и 24-часов холтер за проследяване на АН…

Innovation-RD

Нови маркери в диагностиката на деца с хронични възпалителни чревни заболявания

Хроничните възпалителни чревни заболявания (ХВЧЗ) са група заболявания с рецидивиращ ход, които се развиват при генетично предразположени индивиди вследствие на нарушения в имунитета и действието на определени фактори от околната среда…

credentialing

Митохондриални хепатопатии

Според различни проучвания, честотата на митохондриалните болести в детска възраст е от 1:5000 до 1:20000. Разликите в епидeмиологичните данни могат да бъдат обяснени с изключителната клинична, биохимична и генетична хетерогенност на тази група заболявания…

applied an oxygen mask to the newborn child

Бронхопулмонална дисплазия

Бронхопулмоналната дисплазия (БПД) е хронично белодробно заболяване, което се развива при новородени деца, лекувани с кислород и механична вентилация с позитивно налягане за първично белодробно заболяване…