Категория: Диагностика

25021

Болестта на Вилебранд в детска възраст

Болестта на Вилебранд (БВ) е най-честoто наследствено нарушение на кръвосъсирването, което засяга около 1% от населението на света. Точната честота не може да бъде определена поради факта, че много от засегнатите индивиди са асимптоматични или имат леки прояви на болестта…

ekg2

Неинвазивни кардиологични методи и тяхното приложение в амбулаторната практика

Рутинните неинвазивни изследвания, които спомагат за диагностичното уточняване на педиатричните пациенти в амбулаторни условия, са електрокардиограма (ЕКГ), 24-часов ЕКГ холтер, ехокардиография (ЕхоКГ), рентгенография, измерване на артериално налягане (АН) и 24-часов холтер за проследяване на АН…

Innovation-RD

Нови маркери в диагностиката на деца с хронични възпалителни чревни заболявания

Хроничните възпалителни чревни заболявания (ХВЧЗ) са група заболявания с рецидивиращ ход, които се развиват при генетично предразположени индивиди вследствие на нарушения в имунитета и действието на определени фактори от околната среда…

credentialing

Митохондриални хепатопатии

Според различни проучвания, честотата на митохондриалните болести в детска възраст е от 1:5000 до 1:20000. Разликите в епидeмиологичните данни могат да бъдат обяснени с изключителната клинична, биохимична и генетична хетерогенност на тази група заболявания…

applied an oxygen mask to the newborn child

Бронхопулмонална дисплазия

Бронхопулмоналната дисплазия (БПД) е хронично белодробно заболяване, което се развива при новородени деца, лекувани с кислород и механична вентилация с позитивно налягане за първично белодробно заболяване…

16

Молекулярни методи за диагностика на бактериалните менингити

Менингитът представлява възпаление на обвивките на главния и гръбначния мозък, характеризиращо се с плеоцитоза в цереброспиналната течност и симптоми на менигеално дразнене. Много са защитните фактори, които предпазват централната нервна система (ЦНС) от бактериални инфекции. Тесните връзки между клетките на церебралните съдове са естествена бариера за патогените, проникнали в кръвта…

br11snimka1

Хипопитуитаризъм и хипогликемия при децата

Хипопитуитаризмът представлява хетерогенна група заболявания и се дължи на мултиплени или парциални нарушения в секрецията на предните и/или на задните хипофизарни хормони, настъпващи в резултат на генни дефекти в развитието на хипофизарните клетки или хипоталамичната функция.

Autism-Guidelines-Change-Decreased-Diagnosis-Less-Help-for-Children

Съвременни тенденции в диагностиката и интервенциите на аутистичното разстройство

Последната версия на американската класификация DSM 5 от 2013 г. илюстрира съществения напредък в разбирането на тази група разстройства не само като разстройства на психичното развитие, но и като съществена част от т.нар. невроразвитийна патология. Замяната на категорията…