Категория: Диагностика

16

Молекулярни методи за диагностика на бактериалните менингити

Менингитът представлява възпаление на обвивките на главния и гръбначния мозък, характеризиращо се с плеоцитоза в цереброспиналната течност и симптоми на менигеално дразнене. Много са защитните фактори, които предпазват централната нервна система (ЦНС) от бактериални инфекции. Тесните връзки между клетките на церебралните съдове са естествена бариера за патогените, проникнали в кръвта…

br11snimka1

Хипопитуитаризъм и хипогликемия при децата

Хипопитуитаризмът представлява хетерогенна група заболявания и се дължи на мултиплени или парциални нарушения в секрецията на предните и/или на задните хипофизарни хормони, настъпващи в резултат на генни дефекти в развитието на хипофизарните клетки или хипоталамичната функция.

Autism-Guidelines-Change-Decreased-Diagnosis-Less-Help-for-Children

Съвременни тенденции в диагностиката и интервенциите на аутистичното разстройство

Последната версия на американската класификация DSM 5 от 2013 г. илюстрира съществения напредък в разбирането на тази група разстройства не само като разстройства на психичното развитие, но и като съществена част от т.нар. невроразвитийна патология. Замяната на категорията…

munchausen_syndrome

Синдром на Мeadow или Munchausen syndrome by proxy

Описаният от английския хирург M. Asher през 1951 г. синдром на Мюнхаузен е разстройство, при което едно лице непрекъснато фабрикува симптоми на заболяване върху себе си. На български език терминът Munchausen syndrome by proxy би могъл да се преведе като…

bronchial_asthma_children

Риск от астма при малки деца с обструктивни симптоми

Бронхиалната астма – най-честото хронично детско заболяване, започва в повечето случаи в първите 5 години от живота. Въпреки това при кърмачета и малки деца тя е една от най-трудните за клинициста диагнози…

Bleeding

Диагностика и терапия на кървенето от гастро-интестиналния тракт (ГИТ) при деца

Кървенето от ГИТ обикновено е самоограничаващо се и доброкачествено протичащо състояние. В определени случаи то може да има катастрофален, неблагоприятен изход. Затова точната и навременна диагноза и предприетите терапевтични мерки…

laryngite

Острият ларингит – честа патология в детско-юношеската възраст

Острият ларингит е едно от заболяванията на горните дихателни пътища в детската възраст, водещи до хоспитализация. Честотата му е неизвестна, като се има предвид, че определена част от пациентите не търсят лекарска помощ. Обикновено се причинява от…

artrit

Диференциална диагноза на артралгиите в детската възраст

Болката в ставите е чест симптом в детската възраст. Тя може да се асоциира с много заболявания и да изисква различно поведение и лечение. Някои случаи налагат бърза диагноза и адекватна терапия , за да се предотвратят сериозни последствия…

baby

Инструменти за ранна психодиагностика и ранни интервенции в детската психиатрия

Всички актуални изследвания на разстройствата през детството и различните форми на изоставане в психичното развитие посочват необходимостта от снижаване на възрастовата граница за тяхното разкриване, като подчертават значението на ранните интервенции, работата с родителите и колаборацията между различните специалисти…

Metabolism

Метаболитни болести и изоставане в нервно-психичното развитие

Изоставането в нервно-психичното развитие е хронично състояние с проява в ранната детска възраст, което може да бъде диагностицирано със сигурност при дете след 5-год. възраст, когато има обективни тестове за това. Метаболитните болести са рядка причина за изоставането в НПР…