Категория: Диагностика

munchausen_syndrome

Синдром на Мeadow или Munchausen syndrome by proxy

Описаният от английския хирург M. Asher през 1951 г. синдром на Мюнхаузен е разстройство, при което едно лице непрекъснато фабрикува симптоми на заболяване върху себе си. На български език терминът Munchausen syndrome by proxy би могъл да се преведе като…

bronchial_asthma_children

Риск от астма при малки деца с обструктивни симптоми

Бронхиалната астма – най-честото хронично детско заболяване, започва в повечето случаи в първите 5 години от живота. Въпреки това при кърмачета и малки деца тя е една от най-трудните за клинициста диагнози…

Bleeding

Диагностика и терапия на кървенето от гастро-интестиналния тракт (ГИТ) при деца

Кървенето от ГИТ обикновено е самоограничаващо се и доброкачествено протичащо състояние. В определени случаи то може да има катастрофален, неблагоприятен изход. Затова точната и навременна диагноза и предприетите терапевтични мерки…

laryngite

Острият ларингит – честа патология в детско-юношеската възраст

Острият ларингит е едно от заболяванията на горните дихателни пътища в детската възраст, водещи до хоспитализация. Честотата му е неизвестна, като се има предвид, че определена част от пациентите не търсят лекарска помощ. Обикновено се причинява от…

artrit

Диференциална диагноза на артралгиите в детската възраст

Болката в ставите е чест симптом в детската възраст. Тя може да се асоциира с много заболявания и да изисква различно поведение и лечение. Някои случаи налагат бърза диагноза и адекватна терапия , за да се предотвратят сериозни последствия…

baby

Инструменти за ранна психодиагностика и ранни интервенции в детската психиатрия

Всички актуални изследвания на разстройствата през детството и различните форми на изоставане в психичното развитие посочват необходимостта от снижаване на възрастовата граница за тяхното разкриване, като подчертават значението на ранните интервенции, работата с родителите и колаборацията между различните специалисти…

Metabolism

Метаболитни болести и изоставане в нервно-психичното развитие

Изоставането в нервно-психичното развитие е хронично състояние с проява в ранната детска възраст, което може да бъде диагностицирано със сигурност при дете след 5-год. възраст, когато има обективни тестове за това. Метаболитните болести са рядка причина за изоставането в НПР…

obesity genecis

Моногенни форми на затлъстяване – диагностични критерии и значение за педиатричната практика

Затлъстяването е хронично състояние, свързано с нарушен баланс между енергийния внос и разход в човешкия организъм, който възниква под въздействието на редица генетични фактори и влияния на околната среда…

Sarcoidosis

Диференциална диагноза на туберкулозата на вътрегръдните лимфни възли

Туберкулозата на вътрегръдните лимфни възли заема първостепенно място сред клиничните форми на първичната туберкулоза в детска възраст – 70%. Туберкулозният бронхаденит се разделя на инфилтративен и туморозен…

children knees

Диагностични методи в детската ортопедия

Пълното ортопедично изследване на малкия пациент, което води до точна диагноза, е първата и най-отговорна стъпка за адекватно лечение. Всяко патологично състояние се нуждае от точна диагноза, но не за всяко състояние е необходима активна терапия…