Категория: Диагностика

credentialing

Митохондриални хепатопатии

Според различни проучвания, честотата на митохондриалните болести в детска възраст е от 1:5000 до 1:20000. Разликите в епидeмиологичните данни могат да бъдат обяснени с изключителната клинична, биохимична и генетична хетерогенност на тази група заболявания…

applied an oxygen mask to the newborn child

Бронхопулмонална дисплазия

Бронхопулмоналната дисплазия (БПД) е хронично белодробно заболяване, което се развива при новородени деца, лекувани с кислород и механична вентилация с позитивно налягане за първично белодробно заболяване…

16

Молекулярни методи за диагностика на бактериалните менингити

Менингитът представлява възпаление на обвивките на главния и гръбначния мозък, характеризиращо се с плеоцитоза в цереброспиналната течност и симптоми на менигеално дразнене. Много са защитните фактори, които предпазват централната нервна система (ЦНС) от бактериални инфекции. Тесните връзки между клетките на церебралните съдове са естествена бариера за патогените, проникнали в кръвта…

br11snimka1

Хипопитуитаризъм и хипогликемия при децата

Хипопитуитаризмът представлява хетерогенна група заболявания и се дължи на мултиплени или парциални нарушения в секрецията на предните и/или на задните хипофизарни хормони, настъпващи в резултат на генни дефекти в развитието на хипофизарните клетки или хипоталамичната функция.

Autism-Guidelines-Change-Decreased-Diagnosis-Less-Help-for-Children

Съвременни тенденции в диагностиката и интервенциите на аутистичното разстройство

Последната версия на американската класификация DSM 5 от 2013 г. илюстрира съществения напредък в разбирането на тази група разстройства не само като разстройства на психичното развитие, но и като съществена част от т.нар. невроразвитийна патология. Замяната на категорията…

munchausen_syndrome

Синдром на Мeadow или Munchausen syndrome by proxy

Описаният от английския хирург M. Asher през 1951 г. синдром на Мюнхаузен е разстройство, при което едно лице непрекъснато фабрикува симптоми на заболяване върху себе си. На български език терминът Munchausen syndrome by proxy би могъл да се преведе като…

bronchial_asthma_children

Риск от астма при малки деца с обструктивни симптоми

Бронхиалната астма – най-честото хронично детско заболяване, започва в повечето случаи в първите 5 години от живота. Въпреки това при кърмачета и малки деца тя е една от най-трудните за клинициста диагнози…

Bleeding

Диагностика и терапия на кървенето от гастро-интестиналния тракт (ГИТ) при деца

Кървенето от ГИТ обикновено е самоограничаващо се и доброкачествено протичащо състояние. В определени случаи то може да има катастрофален, неблагоприятен изход. Затова точната и навременна диагноза и предприетите терапевтични мерки…

laryngite

Острият ларингит – честа патология в детско-юношеската възраст

Острият ларингит е едно от заболяванията на горните дихателни пътища в детската възраст, водещи до хоспитализация. Честотата му е неизвестна, като се има предвид, че определена част от пациентите не търсят лекарска помощ. Обикновено се причинява от…