Категория: Диагностика

obesity genecis

Моногенни форми на затлъстяване – диагностични критерии и значение за педиатричната практика

Затлъстяването е хронично състояние, свързано с нарушен баланс между енергийния внос и разход в човешкия организъм, който възниква под въздействието на редица генетични фактори и влияния на околната среда…

Sarcoidosis

Диференциална диагноза на туберкулозата на вътрегръдните лимфни възли

Туберкулозата на вътрегръдните лимфни възли заема първостепенно място сред клиничните форми на първичната туберкулоза в детска възраст – 70%. Туберкулозният бронхаденит се разделя на инфилтративен и туморозен…

children knees

Диагностични методи в детската ортопедия

Пълното ортопедично изследване на малкия пациент, което води до точна диагноза, е първата и най-отговорна стъпка за адекватно лечение. Всяко патологично състояние се нуждае от точна диагноза, но не за всяко състояние е необходима активна терапия…

teen

Гинекомастията – между нормата и патологията

Гинекомастията е бенигнено състояние при мъжете с пролиферация на гландуларните компоненти с резултат – двустранно или едностранно уголемяване на гръдните жлези. Наименованието идва от старогръцки език – от думите γμνη (жена) и μαδτοζ (гръдни жлези) и конкретно означава „с гърди като на жена”…

fig.1

Адолесцентна епифизеолиза на бедрената глава (АЕБГ)

АЕБГ е изместване на горната феморална епифиза върху метафизата назад и надолу. Това е най-честата патология на юношеската тазобедрена става. Честотата е около 1 на 50 000, като обикновено се среща при пълни момчета. Възрастовият пик е около 13 год. при момчетата и 11 год. при момичетата…

tuberculosis

Съвременна имунодиагностика на туберкулозното заболяване

Основен въпрос в диагностиката на туберкулозата е доказването на активността на специфичния възпалителен процес. Наред с това значителна трудност създава диференциацията на LTBI (латентна туберкулозна инфекция) и различните форми на туберкулоза…

korica8

Менструални смущения – диагностика и лечение при момичета с метаболитен синдром

По време на пубертетно-юношеската възраст протичат основни промени в биологичните, психологичните и психосоциалните параметри на девойката. Ключов момент са появата и установяването на менструалната функция. Процесът на установяването й често е постепенен и включва различни видове нерегулярности…

turner-syndrome

Заместително лечение с полови хормони при момичета със синдром на Turner

През 1938 г. американският лекар Henry Turner описва детайлно този синдром при 7 пациентки със сексуален инфантилизъм. Немският педиатър Ulrich дава описание на характерната лицева дисморфия през 1930 г., поради което в западната литература този синдром е известен като Ulrich-Turner синдром…

DSD 2

Диагностика на интерсексуалните състояния в периода на новороденото

Нарушенията на половото развитие (DisordersofSexDevelopment, DSD) се дефинират като вродени състояния с атипичен хромозомен, гонаден или анатомичен пол [4]. Терминът DSD беше въведен преди няколко години и замени названия като интерсексуалитет, хермафродитизъм и др…

amenorrhea

Диагностика на първичната аменорея

Аменорея е липсата на менструално кървене. Това е нормално явление при препубертетни, бременни и постменопаузални жени. Първична аменорея е липсата на менархе до 16-год. възраст при наличие на нормален растеж и вторични полови белези…