Категория: За клиничната практика

IMG_7584

Перинатални увреждания и рискови фактори за церебрална парализа, брой 7/2016

Епигенетиката изучава влиянието на средата върху гените. Допреди няколко десетилетия се смяташе, че генетичната информация, предадена по наследство от родителите, е статична. Макар генетичният код да е записан в молекулата ДНК и да е основата на наследствената информация, той не се явява единственото средство за нейното предаване по наследство…

LKS-lotion

Приложение на локални кортикостериодни препарати в дерматологията

В дерматологията локалните кортикостероиди (ЛКС) са въведени от Марион Зулцбергер през 50-те години на миналия век. Днес разполагаме с огромно многообразие от локални кортикостероидни препарати.

With practice, parents can learn to recognize the symptoms of asthma and administer the right treatment for their child.

Астма при деца в предучилищна възраст

Все още липсва надежден, специфичен и селективен тест, позволяващ диагностицирането на астмата в ранната детска възраст. Същевременно в 50% от случаите първите астматични изяви настъпват във възрастта до 3 години, а в 80% – до 5 години.

Young girl with asthma uses inhaler

Респираторните вируси – основен фактор за обостряне на бронхиалната астма при децата

Честотата на епизодите на бронхиална обструкция показва повторим годишен модел, който е в тясна връзка с училищния календар. При децата пикът от случаи, нуждаещи се от спешно лечение, е в началото на есента, скоро след започване на учебната година.

alergic

Алергичният ринит при децата – лека болест ли е?

Алергичният ринит (АР) е едно от най-честите хронични заболявания в детска възраст. 10-29% от децата в Европа (с превалиране в градските райони) са с диагностициран алергичен ринит, особено към т. нар. „outdoor“ алергени – полени и плесени.

asthma

Бронхиална астма и качество на живот

Бронхиалната астма е хетерогенно заболяване, характеризиращо се с хронично възпаление на дихателните пътища. Основната цел на лечението е постигане на добър контрол върху болестта.