Категория: За клиничната практика

Stock

Интервенционни мерки за намаляване на риска за здравето на децата от пасивното тютюнопушене

В глобален мащаб тютюнопушенето е една от доказаните водещи, предотвратими причини за болестност, смъртност и инвалидност. Множество изследвания през последните 50 г. документират и значим здравен риск вследствие на пасивното излагане на тютюнев дим…

travel-sick-rex

Кинетоза. Как да помогнем с хомеопатия?

Кинетозата е често срещан проблем в детската възраст, който в повечето случаи отшумява спонтанно с израстването на детето. За съжаление, именно в детската възраст повечето от медикаментите, които бихме могли да предпишем за повлияване на оплакванията, са противопоказни…

stem-cells

Стволови клетки – настояще и бъдеще

Проучването на стволовите клетки (СК) е една от най-увлекателните и обещаващи области на съвременната биология, но както в повечето развиващи се науки, новите открития поставят много нови научни въпроси и предизвикателства…

koliki

Kак да разграничим бъбречната колика от коремна болка с друга причина?

Картината на бъбречната колика при деца не е типична. Те са неспокойни, превъзбудени, трудно си намират място. Много често имат повръщане. Оплакват се от дифузна болка в корема, възможно е и лумбална локализация, но най-често тя е около пъпа…

larynx

Спешно поведение при вродени малформации на ларинкса

Вродените аномалии на ларинкса в детска възраст изискват спешност, точна диагностика и лечение от страна на неонатолога, педиатъра, анестезиолога, оториноларинголога и детския хирург…

child

Съвременни принципи на храненето при деца и юноши с диабет

За много дълъг период в историята на човечеството диабет тип 1 е бил изключително смъртоносен, като средната продължителност на живота след презентацията (обикновено под формата на диабетна кетоацидоза) не е надвишавала 11 месеца…

fat child

Метаболитен риск в предучилищна възраст. Данни, противоречия и необходимост от превенция

Затлъстяването при възрастни е добре известен рисков фактор с метаболитни и сърдечно-съдови последици, а затлъстелите деца по правило се превръщат в затлъстели възрастни независимо от надеждата на близките им да загубят килограми в пубертета…

sick child

Хранене при деца с онкологични заболявания

Преживяемостта при деца с малигнени заболявания е значително повишена в последните десетилетия. Освен напредъка в диагностичните и терапевтичните методи принос за това има и подобрението на съпътстващите грижи…

breastfeeding

Особености на хранителния режим при пациентите с критични вродени сърдечни заболявания

Вродените сърдечни малформации (ВСМ) са най-честите вродени дефекти в неонаталния период със средна честота около 6-8/1000 живородени [9]. Те представляват около 40% от всички значими вродени аномалии и заемат основно място в перинаталната и детската смъртност…

prematur

Бъбречни отклонения при родените малки за гестационната си възраст деца (МГВ)

В последните десетилетия родените малки за гестационната си възраст деца са обект на нестихващи проучвания, стремящи се да дефинират причините за повишения кардиоваскуларен и метаболитен риск в млада възраст. Все по-голямо внимание се обръща на ролята…