Категория: За клиничната практика

breastfeeding

Особености на хранителния режим при пациентите с критични вродени сърдечни заболявания

Вродените сърдечни малформации (ВСМ) са най-честите вродени дефекти в неонаталния период със средна честота около 6-8/1000 живородени [9]. Те представляват около 40% от всички значими вродени аномалии и заемат основно място в перинаталната и детската смъртност…

prematur

Бъбречни отклонения при родените малки за гестационната си възраст деца (МГВ)

В последните десетилетия родените малки за гестационната си възраст деца са обект на нестихващи проучвания, стремящи се да дефинират причините за повишения кардиоваскуларен и метаболитен риск в млада възраст. Все по-голямо внимание се обръща на ролята…

girl

Роля на привързаността за развитието на детето

Изключително трудно е да се говори за детето като общо понятие, защото съществуват само индивидуални случаи, за всеки от които трябва да отчитаме природата на съответното дете, неговата жизнена среда, личните му възможности…

hipoglikemia

Неврологични прояви при заболявания на ендокринната система

Основните клинични прояви при заболяванията на ендокринната система се обуславят от хормоните, произвеждани от жлезите с вътрешна секреция. Те оказват влияние върху различните системи на организма, което води до допълнителна специфична симптоматика…

newborn

Превенция на група B стрептококовите инфекции при новородените

От края на 60-те г. инфекциите, причинени от β-хемолитични стрептококи от група B (GBS), са водеща причина за неонатална инфекциозна заболяемост и смъртност [1]. По данни на Центъра за контрол на заболяванията (CDC) в САЩ…

childrens foot

Плоскостъпие

Вроденото плоско ходило (talus verticalis) е най-тежката форма на патологично плоскостъпие, но честотата му е относително рядка. Ригидният talus verticalis трябва да се диференцира от т.нар. „кос талус”, който е с добра прогноза. Косият талус е…

skolioza

Порочна стойка и структурни гръбначни изкривявания

Развитието на структурна сколиоза и кифоза няма нищо общо с т.нар. „порочна стойка”, типична за ученика, носещ тежка чанта и седящ неправилно на чина. Тази стойка не може да предизвика адолесцентна идиопатична сколиоза…

Pregnant woman

Акценти в храненето на бременната жена с ефект върху детското здраве

Бременността и раждането са напълно естествени процеси, но те подлагат организма на всяка жена на сериозно изпитание. Храненето на бременната е сред най-важните фактори за здравето не само на бебето, но и на майката…

fat kid

Затлъстяване и формиране на хранително поведение в ранна детска възраст

Затлъстяването в детска възраст се свързва с множество неблагоприятни последствия за здравето, вкючително повишен риск от захарен диабет тип 2, сърдечно-съдови и чернодробни заболявания. В по-големия процент от случаите наднорменото тегло и затлъстяването се дължат на фактори…

Baby psycho

Психологична оценка в ранна детска възраст – профили на развитието и практически насоки за работа

За да оценим патерните на ранното психично развитие, е необходим интегриран подход, обединяващ отделните сфери на развитие, като психодиагностичната оценка трябва да отчита структурната организация, отношенията между постиженията в различните области на развитие…