Категория: За клиничната практика

Frotteurism-2

Случай на сексуално насилие (фротюризъм) и успешната му терапия

Фротюризмът е дефиниран в МКБ-10 като разстройство на сексуалното влечение в категорията F 65.8 „Други разстройства на сексуалното влечение“. Лице с подобно влечение изпитва непреодолимото желание…

623-02154208

Влияние на тютюнопушенето върху нивото на пролактина при кърмене

Пролактинът се влияе благоприятно от ранното закърмяне и честото кърмене на детето. Факторите, намаляващи нивото му, са умора, безсъние, стрес и тютюнопушене сред кърмачките…

anemia

Микронутриенти и хранене при деца с желязодефицитна анемия до 3-год. възраст

Желязодефицитната анемия (ЖДА) се посочва като едно от 15-те водещи заболявания в глобалното бреме на болестите. По данни на СЗО в световен мащаб честотата на анемията сред децата от 0 до 5 год. възлиза на 47.4%…

Stock

Интервенционни мерки за намаляване на риска за здравето на децата от пасивното тютюнопушене

В глобален мащаб тютюнопушенето е една от доказаните водещи, предотвратими причини за болестност, смъртност и инвалидност. Множество изследвания през последните 50 г. документират и значим здравен риск вследствие на пасивното излагане на тютюнев дим…

travel-sick-rex

Кинетоза. Как да помогнем с хомеопатия?

Кинетозата е често срещан проблем в детската възраст, който в повечето случаи отшумява спонтанно с израстването на детето. За съжаление, именно в детската възраст повечето от медикаментите, които бихме могли да предпишем за повлияване на оплакванията, са противопоказни…

stem-cells

Стволови клетки – настояще и бъдеще

Проучването на стволовите клетки (СК) е една от най-увлекателните и обещаващи области на съвременната биология, но както в повечето развиващи се науки, новите открития поставят много нови научни въпроси и предизвикателства…

koliki

Kак да разграничим бъбречната колика от коремна болка с друга причина?

Картината на бъбречната колика при деца не е типична. Те са неспокойни, превъзбудени, трудно си намират място. Много често имат повръщане. Оплакват се от дифузна болка в корема, възможно е и лумбална локализация, но най-често тя е около пъпа…

larynx

Спешно поведение при вродени малформации на ларинкса

Вродените аномалии на ларинкса в детска възраст изискват спешност, точна диагностика и лечение от страна на неонатолога, педиатъра, анестезиолога, оториноларинголога и детския хирург…

child

Съвременни принципи на храненето при деца и юноши с диабет

За много дълъг период в историята на човечеството диабет тип 1 е бил изключително смъртоносен, като средната продължителност на живота след презентацията (обикновено под формата на диабетна кетоацидоза) не е надвишавала 11 месеца…