Категория: За клиничната практика

Mucopolysaccharidosis

Мукополизахаридози

Мукополизахаридозите (МПЗ) са група лизозомни болести следствие от дефицит на лизозомните екзогликази или сулфатази, отговорни за разграждането на глюкозоаминогликаните (мукополизахариди) – основна компонента на екстрацелуларния матрикс…