Категория: За клиничната практика

stem-cells

Стволови клетки – настояще и бъдеще

Проучването на стволовите клетки (СК) е една от най-увлекателните и обещаващи области на съвременната биология, но както в повечето развиващи се науки, новите открития поставят много нови научни въпроси и предизвикателства…

koliki

Kак да разграничим бъбречната колика от коремна болка с друга причина?

Картината на бъбречната колика при деца не е типична. Те са неспокойни, превъзбудени, трудно си намират място. Много често имат повръщане. Оплакват се от дифузна болка в корема, възможно е и лумбална локализация, но най-често тя е около пъпа…

larynx

Спешно поведение при вродени малформации на ларинкса

Вродените аномалии на ларинкса в детска възраст изискват спешност, точна диагностика и лечение от страна на неонатолога, педиатъра, анестезиолога, оториноларинголога и детския хирург…

child

Съвременни принципи на храненето при деца и юноши с диабет

За много дълъг период в историята на човечеството диабет тип 1 е бил изключително смъртоносен, като средната продължителност на живота след презентацията (обикновено под формата на диабетна кетоацидоза) не е надвишавала 11 месеца…

fat child

Метаболитен риск в предучилищна възраст. Данни, противоречия и необходимост от превенция

Затлъстяването при възрастни е добре известен рисков фактор с метаболитни и сърдечно-съдови последици, а затлъстелите деца по правило се превръщат в затлъстели възрастни независимо от надеждата на близките им да загубят килограми в пубертета…

sick child

Хранене при деца с онкологични заболявания

Преживяемостта при деца с малигнени заболявания е значително повишена в последните десетилетия. Освен напредъка в диагностичните и терапевтичните методи принос за това има и подобрението на съпътстващите грижи…

breastfeeding

Особености на хранителния режим при пациентите с критични вродени сърдечни заболявания

Вродените сърдечни малформации (ВСМ) са най-честите вродени дефекти в неонаталния период със средна честота около 6-8/1000 живородени [9]. Те представляват около 40% от всички значими вродени аномалии и заемат основно място в перинаталната и детската смъртност…

prematur

Бъбречни отклонения при родените малки за гестационната си възраст деца (МГВ)

В последните десетилетия родените малки за гестационната си възраст деца са обект на нестихващи проучвания, стремящи се да дефинират причините за повишения кардиоваскуларен и метаболитен риск в млада възраст. Все по-голямо внимание се обръща на ролята…

girl

Роля на привързаността за развитието на детето

Изключително трудно е да се говори за детето като общо понятие, защото съществуват само индивидуални случаи, за всеки от които трябва да отчитаме природата на съответното дете, неговата жизнена среда, личните му възможности…

hipoglikemia

Неврологични прояви при заболявания на ендокринната система

Основните клинични прояви при заболяванията на ендокринната система се обуславят от хормоните, произвеждани от жлезите с вътрешна секреция. Те оказват влияние върху различните системи на организма, което води до допълнителна специфична симптоматика…