Категория: За клиничната практика

Flue and fever

Профилактика на сезонния грип

Грипът е силно заразно заболяване, което лесно се разпространява от човек на човек и бързо достига размерите на епидемия. Възрастните хора са заразни около 1 ден преди и 5 дни след появата на симптомите. При децата, поради особеностите на имунната система, вирусът се запазва по-дълго време в организма и те могат да го разпространяват по-дълго – до 10 и повече дни…

VitaminD

Извънскелетни ефекти на витамин D

Витамин D е oт групата на мастноразтворимите секостероиди, отговорни за подобряване чревната абсорбция на калций, желязо, магнезий, фосфат и цинк. Най-важните съединения в тази група са витамин D3 (холекалциферол) и витамин D2 (ергокалциферол)…

stataia5-anorexia

Anorexia nervosa – избор и възможности на терапевтичния сетинг

Anorexia nervosa е от интерес за детските психиатри поради тясната си свързаност с юношеския процес, илюстрирането на биопсихосоциалната парадигма, демонстрирането на значението на семейния контекст…

adhd-kids

Интервенции спрямо децата с ADHD и семействата им

ADHD (разстройство с дефицит на вниманието и/или хиперактивност) е невроразвитийно разстройство, при което дефицитът на активното внимание, импулсивността и хиперактивността са несъответни на развитийното ниво на конкретното дете…

Frotteurism-2

Случай на сексуално насилие (фротюризъм) и успешната му терапия

Фротюризмът е дефиниран в МКБ-10 като разстройство на сексуалното влечение в категорията F 65.8 „Други разстройства на сексуалното влечение“. Лице с подобно влечение изпитва непреодолимото желание…

623-02154208

Влияние на тютюнопушенето върху нивото на пролактина при кърмене

Пролактинът се влияе благоприятно от ранното закърмяне и честото кърмене на детето. Факторите, намаляващи нивото му, са умора, безсъние, стрес и тютюнопушене сред кърмачките…

anemia

Микронутриенти и хранене при деца с желязодефицитна анемия до 3-год. възраст

Желязодефицитната анемия (ЖДА) се посочва като едно от 15-те водещи заболявания в глобалното бреме на болестите. По данни на СЗО в световен мащаб честотата на анемията сред децата от 0 до 5 год. възлиза на 47.4%…

Stock

Интервенционни мерки за намаляване на риска за здравето на децата от пасивното тютюнопушене

В глобален мащаб тютюнопушенето е една от доказаните водещи, предотвратими причини за болестност, смъртност и инвалидност. Множество изследвания през последните 50 г. документират и значим здравен риск вследствие на пасивното излагане на тютюнев дим…