Категория: За клиничната практика

1

Респираторни симптоми при болестта на Кавазаки. Клиничен случай

В детската възраст БК е вторият по честота васкулит след болестта на Henoch-Schonlein. Навременното поставяне на диагнозата и започването на лечение с имуноглобулин и висока доза аспирин намаляват риска от коронарни усложнения и съответно – подобряват прогнозата за дългосрочния изход при засегнатите пациенти…

AURORA, CO - APRIL 24: Peri Erickson, 3, who underwent a liver transplant in which her mother was the living donor, on April 24, 2017 in Aurora , Colorado. Peri and her mother, Claire Erickson, were at Children's Hospital for a follow-up exam. (Photo by RJ Sangosti/The Denver Post)

Физическото развитие – решаващ фактор за качеството на живот на децата с трансплантиран черен дроб

Няма унифицирана стратегия за профилактика и лечение на забавеното физическо развитие при децата с ЧТ, но от основно значение са адекватният хранителен режим преди и след трансплантацията, осъществяването на ЧТ преди появата на изоставане в ръста и ранното спиране на кортикостероидното лечение…

DSC00249

Резултати от ранната рехабилитация на кърмачета с ниско тегло след чернодробна трансплантация

Успешната ЧТ в съчетание с рано инициирана и индивидуализирана рехабилитация води до компенсиране на изоставането в ПМР при децата под едногодишна възраст…

фонтан

Вродени сърдечни малформации с еднокамерна хемодинамика – диагностичен и терапевтичен подход в периода на новороденото и ранната кърмаческа възраст

Засега лечението на ВСМ с функционално единствена камера е само палиативно и неговата крайна цел е не септиране на общата камера (това е анатомично невъзможно), а разделяне на белодробната от системна циркулация (пулмонална от системна). Това е многоетапна процедура, започваща при новороденото…

csm_20151022_preclampsie-thinkstock_927cdb08c8

Лечение на критични вродени сърдечни малформации

Днес при почти всички КВСМ е възможно интервентно или хирургично оперативно лечение. Изходът от лечението и по-нататъшната прогноза за пациентите се определят от своевременното поставяне на диагнозата и…

antihistamini

Съвременно лечение с Н1-антихистамини

Съществуват повече от 45 вида H1-антихистамини, като те представляват най-големият клас лекарства, които се използват за лечение на алергични заболявания. Днес H1-антихистамините продължават да бъдат крайъгълен камък на фармакологичното лечение при пациенти с алергичен ринит, алергичен конюнктивит и уртикария…