Категория: За клиничната практика

fig. 1

Клетъчни терапии при трансплантация на хемопоетични стволови клетки

Приложението на ТХСК е рисково поради възможни усложнения на всеки етап от процедурата. През последното десетилетие перспективите за развитие и усъвършенстване на метода с цел постигане на по-висока ефективност и намаляване на усложненията са свързани изключително с клетъчната терапия.

Hereditary Angioedema

Наследствен ангиоедем

Наследственият ангиоедем е проблем, който често може да бъде сбъркан с алергична реакция, което го прави труден за диагностициране и лечение в обичайната лекарска практика…

Anaphylaxis-In-Children

Анафилаксия. Чувстваме ли се подготвени?

Терминът „анафилактоидна реакция”, макар че се използва масово, не е научно обоснован. Реакцията, която по клинично протичане не се отличава от анафилаксията, сега се нарича неимуногенна анафилаксия…

2

Лечение на астмата с инхалаторни кортикостероиди в детската възраст

Инхалаторната терапия е „златен стандарт“ при лечението на астма сред педиатричната популация. Притесненията и страховете по отношение на нежеланите реакции, индуцирани от системните кортикостероиди (КС), са значително редуцирани, макар и не напълно елиминирани…

8

Алергията към белтъка на кравето мляко – голямото предизвикателство за клинициста

Непоносимост към белтъка на кравето мляко е диагностицирана при 1.9-2.8% от общата популация на децата до 2-годишна възраст в Северна Европа, като заболеваемостта спада…

Allergenic food isolated on white

Хранителна алергия в детската възраст

Статията представя съвременни данни за честотата, патогенезата, клиниката и превенцията на хранителната алергия при децата, в съответствие с последните препоръки на Европейската асоциация по алергология и клинична имунология…