Категория: За клиничната практика

1-2

Дълбока венозна тромбоза – усложнение на улцерозен колит в детската възраст. Клиничен случай

Представя 3-годишно дете, диагностицирано (клинично, ендоскопски-хистологично) с УК на възраст 2 год. В хода на лечението на релапс на заболяването като усложнение се наблюдава развитие на дълбока венозна тромбоза на феморалната и илиачна вени…

7. Polycystic_kidney_disease

Автозомно-доминантна бъбречна поликистозна болест в детска възраст: клиничен спектър, диагностика, генетично консултиране и лечение

Терминът „бъбречна поликистоза” се свързва основно с две генетични заболявания – с автозомно-доминантна бъбречна поликистозна болест (АДБПКБ) и по-рядко с автозомно-рецесивна бъбречна поликистозна болест (АРБПКБ)…

5

Кортикостероидна терапия – принципи и практика. Оптимална употреба на кортикостероидите в нефрологията

КС имат широк спектър от терапевтични индикации и могат да се прилагат като заместителна терапия при надбъбречна недостатъчност и други заболявания…