Категория: За клиничната практика

фонтан

Вродени сърдечни малформации с еднокамерна хемодинамика – диагностичен и терапевтичен подход в периода на новороденото и ранната кърмаческа възраст

Засега лечението на ВСМ с функционално единствена камера е само палиативно и неговата крайна цел е не септиране на общата камера (това е анатомично невъзможно), а разделяне на белодробната от системна циркулация (пулмонална от системна). Това е многоетапна процедура, започваща при новороденото…

csm_20151022_preclampsie-thinkstock_927cdb08c8

Лечение на критични вродени сърдечни малформации

Днес при почти всички КВСМ е възможно интервентно или хирургично оперативно лечение. Изходът от лечението и по-нататъшната прогноза за пациентите се определят от своевременното поставяне на диагнозата и…

antihistamini

Съвременно лечение с Н1-антихистамини

Съществуват повече от 45 вида H1-антихистамини, като те представляват най-големият клас лекарства, които се използват за лечение на алергични заболявания. Днес H1-антихистамините продължават да бъдат крайъгълен камък на фармакологичното лечение при пациенти с алергичен ринит, алергичен конюнктивит и уртикария…

girl-acupressure

Приложение на алтернативни методи за терапия на бронхиалната астма в детската възраст

Мотивиращите фактори, насочващи пациента към алтернативни методи, са две категории – проблематични аспекти в конвенционалното лечение и атрактивни страни на комплементарното…

6-4

Психогенно обусловена загуба на зрение в детската възраст

Психогенно обусловената (функционална) загуба на зрение представлява сериозен, социално-значим и интердисциплинарен проблем, ангажиращ вниманието на специалисти офталмолози, невролози, психиатри и психолози…

5-1

Ретинобластом в детската възраст

Ретинобластомът е най-честият злокачествен вътреочен тумор и един от най-честите солидни тумори в детска възраст. Честотата му варира от 1/15 000 до 1/20 000 живородени деца, а годишно в света се наблюдават 8000-9000 новорегистрирани случаи…

Portrait of newborn baby sleeping inside incubator

Ретинопатия на недоносеното

Ретинопатията на недоносенoто (РН, или ROP – Retinopathy of prematurity) е многофакторно, вазопролиферативно заболяване, което засяга недоносени и незрели деца, родени с ниско и екстремно ниско тегло, и е резултат от абнормна васкуларизация на незрялата ретина…