Категория: Социални аспекти

Family holding green paper house in hands. Real estate concept

Представи и нагласи на родителите за родителството (Част 3)

По отношение на ролите в отглеждането на детето жените недвусмислено заявяват, че майката е по-важният от двамата родители „бащи много – майката е единствена!“. За тях е очевидно, че по-натовареният от двамата родители също е майката – и по отношение на времето, посветено на семейството, и по отношение на отговорностите…

bigstock-trust-family-hands-of-child-so-27258686

Представи и нагласи на родителите за родителството (Част 2)

Поредицата от статии представя нагласите на родителите в България за това как самите те възприемат родителството, по какъв начин се разпределят функциите между мъжете и жените в семейството и какви са предизвикателствата в грижите за децата….

babamasszázs1

PNF-терапията помага на деца с нервно-мускулни и мускулно-скелетни дисфункции да „отключат“ своя скрит функционален потенциал

PNF е концепция, която най-лесно би била обяснена като метод за подобряване на функционалноста на невро-мускулната система, чрез стимулиране на проприорецепторите и екстерорецепторите…

Paper family in hands

Представи и нагласи на родителите за родителството (Част 1)

Поредицата от статии представя нагласите на родителите в България за това как самите те възприемат родителството, по какъв начин се разпределят функциите между мъжете и жените в семейството и какви са предизвикателствата в грижите за децата…

Sabire Ramadan

От пилотна неправителствена дейност, здравното медиаторство се превръща в държавна политика

Историята на здравното медиаторство в България започва през 2001 г., когато първите пет здравни медиатори започват работа по пилотен проект в гр. Кюстендил. Инициативата цели преодоляване на затруднения достъп на уязвимите малцинствени групи до системата на здравните услуги, когато тези затруднения са свързани с нарушена комуникация между здравните (а понякога и социални) служби и пациентите или с липса на информация по отношение на предпазване от заболявания, семейно планиране и др…

kindergarten

Здравно-хигиенна оценка на яслените групи на ОДЗ

Яслените групи към ОДЗ по подобие на самостоятелните детски ясли (ДЯ) са утвърдена социална форма и практика в помощ на семействoто за отглеждане, възпитание и развитие на децата от ранна детска възраст. Основна тяхна задача е промоцията на детското здраве…

statia-1-1

Насилието над деца – скрит проблем с видими последици

В началото на септември 2014 г. Световният фонд за децата към ООН – УНИЦЕФ публикува обширен доклад за насилието над и между деца и юноши. Той обхваща проучванията в над 190 държави, което го прави най-мащабният, подробен и изчерпателен документ по темата до момента…

obu4nie MU zdr.mediatori

Повишаване на имунизационното покритие сред уязвимите общности и ролята на здравния медиатор

България е сред европейските държави, които поддържат традиционно високо имунизационно покритие с ваксините по задължителния имунизационен календар. Според официалните данни за последните 5 години 95-96% от подлежащите на имунизация действително се имунизират…

nmd1

Трафикът на деца – наша отговорност

Ужасяващите данни са категорични – трафикът на деца нараства. Именно това е причината национални и международни организации и институции да обединят усилията си в проекта „Виктор“ и чрез насърчаване на транснационалното сътрудничество да допринесат в борбата срещу трафика на деца в Югоизточна Европа…