Категория: Хранене

2. kiselo mliako2

Киселото мляко: функционална храна, източник на пробиотици

Млякото и млечните продукти са идеален „носител” на пробиотици – от една страна, млечният протеин ги защитава от агресивното действие на солната киселина и жлъчните соли, а от друга, млечната захар (лактозата) подсигурява размножаването им в стомашно-чревния тракт.

3. kurma

Пробиотици и кърма

Проучвания съобщават, че при кърмените деца в сравнение с тези, хранени с млека за кърмачета, честотата на инфекциозните заболявания се понижава. Майчиното мляко е важен източник на млечнокисели бактерии…

breastfeeding_andcodeine

Антимикробни фактори в майчиното мляко

Човешкото мляко съдържа и множество биоактивни молекули, които са устойчиви на храносмилателните процеси и модулират имунната система, както и молекули с пряко и непряко антимикробно действие…

one day old newborn baby crying

Отражение на храненето на бременната жена и новороденото върху риска от развитие на метаболитен синдром в по-късна възраст, брой 8/2016

Метаболитният синдром (МС) представлява комплекс от взаимосвързани нарушения на обмяната – дисгликемия, дислипидемия, артериална хипертония и висцерален тип затлъстяване, водещи до развитие на захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания.

foods-in-pregnancy

Витамин Д – познатият непознат

Витамин Д е плеотропен секостероиден хормон с огромно значение за здравето и профилактиката на редица заболявания при човека. Класическата му функция е свързана с калциевата хомеостаза и костната минерализация, но през последните години се установи и влиянието му върху имунната система, инсулиновата секреция, регулацията на клетъчната пролиферация, диференциацията и превенцията на редица заболявания. Той не е истински витамин, тъй като диетата не е единственият му източник

hranene - Maslarska

Хранене на кърмачета и деца до 3 години

Рационалното хранене задоволява оптимално физиологичните потребности от енергия и пластични материали, осигуряващи правилното протичане на обменните процеси в организма и нормалното физическо развитие на детето…

breastfeeding1

Ползи за здравето, свързани с кърменето (продължение)

Профилактичният ефект спрямо инфекциите е най-важната полза за здравето, свързана с кърменето, особено в развиващите се страни. Мета-анализите на Холандския държавен институт по хранене и здраве (ХДИХЗ) и на Агенцията за изследване на медицинското обслужване и качество (АИМОК) категорично доказват, че при кърмените деца рискът от стомашно-чревни инфекции и остър среден отит е значително по-нисък.