Категория: Хранене

hranene - Maslarska

Хранене на кърмачета и деца до 3 години

Рационалното хранене задоволява оптимално физиологичните потребности от енергия и пластични материали, осигуряващи правилното протичане на обменните процеси в организма и нормалното физическо развитие на детето…

breastfeeding1

Ползи за здравето, свързани с кърменето (продължение)

Профилактичният ефект спрямо инфекциите е най-важната полза за здравето, свързана с кърменето, особено в развиващите се страни. Мета-анализите на Холандския държавен институт по хранене и здраве (ХДИХЗ) и на Агенцията за изследване на медицинското обслужване и качество (АИМОК) категорично доказват, че при кърмените деца рискът от стомашно-чревни инфекции и остър среден отит е значително по-нисък.

Young mother feeding her little baby with breast at home - indoors

Кърменето и ползите от него: становище на ЕSPGHAN, част 1

Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 49, 2009, 112-125. Извадки от публикация на Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (ЕSPGHAN).   Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (ЕSPGHAN) – Комисия...

3demerdjieva

Микронутриентите и имунитета в детска възраст

Подходящото хранене е от решаващо значение в началото на живота, когато има „прозорец от възможности“ за подпомагане на нормалното развитие и функциониране на имунната система. Организмът на новороденото се характеризира с имунологична незрялост…

123

Микронутритенти и имунитет в детска възраст – първа част

Нутриентите играят съществена роля за развитието и функционирането на имунната система. Важни елементи за ефективна имунна система са бързата клетъчна пролиферация и ранна синтеза на регулаторни и протективни белтъци…

123

Хранене за предотвратяване на бъбречна калкулоза в детска възраст

Децата с нормална бъбречна функция имат голяма вариабилност в количеството и качеството на нутриентите, които могат да приемат. За жалост, тези с бъбречно заболяване имат по-ограничено разрешено хранително разнообразие поради намалената бъбречна екскреция и/или поради завишената тубулна екскреция…

vitd1

Витамин D недоимъчен рахит

Витамин D недоимъчен рахит се определя като нарушена минерализация на растящата кост вследствие недоимък на Са и Р. При заболяването настъпва намаляване на нивото на калций в кръвта (хипокалциемия)…

shutterstock_163244129_1

Имуномодулиращи нутриенти в детска възраст

Нутриентите играят интегрална роля за развитието и функционирането на имунната система. Важни елементи за ефективна имунна система са бързата клетъчна пролиферация и ранна синтеза на регулаторни и протективни белтъци. Всички те изискват готови нутриенти като субстрат, кофактор и структурни компоненти. Поради тази причина недостигът на един или повече есенциални нутриенти е потенциално скоростоопределящ за развитието и поддържането на имунния отговор…