Категория: Хранене

gastropain3

Приложение на пробиотици за превенция и лечение на ентероколити в детска възраст

Храносмилателният тракт на човека представлява специфична затворeна екосистема, в която са постоянни взаимодействията между ензими и други метаболити с храната, както и с наличната сапрофитна и токсигенна микрофлора…

Bread group

Най-новото за глутеновата чувствителност (видео)

През последните години непоносимостта към глутен се радва на голямо медийно и обществено внимание, а безглутеновите хранителни продукти заемат все по-голяма част от стелажите в супермаркетите. Мода или здравословен режим е спезването на безглутеновата диета?

ruja

Хранене при затлъстяване и дислипидемия в детска възраст (видео)

С проблемът „Хранене при затлъстяване и дислипидемия в детска възраст“ се запознаха участниците в XIІІ-тия национален конгрес по педиатрия, който се проведе в град Несебър от 28-ми до 31-ви май 2015г.

mumdjiev

Хранене на недоносеното дете (видео)

По време на XIІІ-тия национален конгрес по педиатрия, който се провежда в град Несебър от 28 до 31 май, доц. д-р Христо Мумджиев представи пред участниците в конгреса лекция на тема: „Хранене на недоносеното дете“…

lateva

Телесен състав във връзка с двигателната активност и някои хранителни навици на деца от детски градини от СИ България (видео)

Д-р Латева представи пред участниците в XIІІ-тия национален конгрес по педиатрия лекция на тема: „Телесен състав във връзка с двигателната активност и някои хранителни навици на деца от детски градини от СИ България“

Pregnant woman in kitchen eating a salad smiling

Периконцепционален прием на фолиева киселина и риск от аутизъм (Част2)

Към настоящият момент не са известни неблагоприятни ефекти от периконцепционалния прием на ФК в препоръчителните дози. Делът на бременни жени, приемащи ФК е нисък (около 40% от американките, 33% от норвежките, 9% от българките по данни от наше пилотно проучване сред 300 млади майки в гр. Варна), въпреки че болшинството бременности са желани и /или планирани…

Pregnant young woman cooking vegetables. Healthy food

Периконцепционален прием на фолиева киселина и риск от аутизъм (Част 1)

Нарастването на честота на аутизма в последните няколко десетилетия поставя въпроса за етиологията на това заболяване. Ролята на наследствеността е безспорнa, но наред с това се натрупва информация и за негенетични фактори, действащи в перинаталния период и повлияващи развитието на нервната система на плода. Голям брой проучвания доказват, че периконцепционалният прием на фолиева киселина намалява риска от раждане на дете с аутизъм с 40%…