Категория: Хранене

ruja

Хранене при затлъстяване и дислипидемия в детска възраст (видео)

С проблемът „Хранене при затлъстяване и дислипидемия в детска възраст“ се запознаха участниците в XIІІ-тия национален конгрес по педиатрия, който се проведе в град Несебър от 28-ми до 31-ви май 2015г.

mumdjiev

Хранене на недоносеното дете (видео)

По време на XIІІ-тия национален конгрес по педиатрия, който се провежда в град Несебър от 28 до 31 май, доц. д-р Христо Мумджиев представи пред участниците в конгреса лекция на тема: „Хранене на недоносеното дете“…

lateva

Телесен състав във връзка с двигателната активност и някои хранителни навици на деца от детски градини от СИ България (видео)

Д-р Латева представи пред участниците в XIІІ-тия национален конгрес по педиатрия лекция на тема: „Телесен състав във връзка с двигателната активност и някои хранителни навици на деца от детски градини от СИ България“

Pregnant woman in kitchen eating a salad smiling

Периконцепционален прием на фолиева киселина и риск от аутизъм (Част2)

Към настоящият момент не са известни неблагоприятни ефекти от периконцепционалния прием на ФК в препоръчителните дози. Делът на бременни жени, приемащи ФК е нисък (около 40% от американките, 33% от норвежките, 9% от българките по данни от наше пилотно проучване сред 300 млади майки в гр. Варна), въпреки че болшинството бременности са желани и /или планирани…

Pregnant young woman cooking vegetables. Healthy food

Периконцепционален прием на фолиева киселина и риск от аутизъм (Част 1)

Нарастването на честота на аутизма в последните няколко десетилетия поставя въпроса за етиологията на това заболяване. Ролята на наследствеността е безспорнa, но наред с това се натрупва информация и за негенетични фактори, действащи в перинаталния период и повлияващи развитието на нервната система на плода. Голям брой проучвания доказват, че периконцепционалният прием на фолиева киселина намалява риска от раждане на дете с аутизъм с 40%…

Healing teeth

Мултикаузални функционални промени на дъвкателния апарат у младежи и девойки в горна училищна възраст

В детско-юношеската възраст единството на категориите форма – функция – реакция се влияе от процесите на растеж и формиране на органните структури, от съпътстващото усъвършенстване и стабилизиране на говорната реч и от цялостното психосоматично развитие на детския организъм…

Pregnant woman standing on scales

Преконцепционален ИТМ на майката и развитие на потомството

Както недохранването, така и затлъстяването имат неблагоприятен ефект върху репродуктивната функция на жената. Поднорменото и наднорменото тегло са двата фокуса на перинаталната медицина. Ефектът на майчиния хранителен прием преди бременността е от голямо значение за общественото здраве. Всяка жена в детеродна възраст с отклонения от здравословното тегло трябва да получава информация от наблюдаващия лекар за ролята на храненето и физическата активност преди и по време на бременност…