Категория: Хранене

Stethoscope-on-books

Клинични прояви при деца с алиментарен витамин В12 дефицит

Дефицитът на витамин В12 е тежко, прогресиращо състояние, при което ниските нива на метионин и високите на хомоцистеин водят до тежко разстройство на НПР, а анемията и маласорбцията засягат физическото развитие на децата. От изключително значение е бързото поставяне на диагнозата и ранното започване на лечението, докато промените са все още обратими. Всичко това показва изключителното значение на това общопрактикуващите лекари и педиатрите да познават детайлно хранителните навици в семейството и особено на майката…