Категория: Хранене

Healing teeth

Мултикаузални функционални промени на дъвкателния апарат у младежи и девойки в горна училищна възраст

В детско-юношеската възраст единството на категориите форма – функция – реакция се влияе от процесите на растеж и формиране на органните структури, от съпътстващото усъвършенстване и стабилизиране на говорната реч и от цялостното психосоматично развитие на детския организъм…

Pregnant woman standing on scales

Преконцепционален ИТМ на майката и развитие на потомството

Както недохранването, така и затлъстяването имат неблагоприятен ефект върху репродуктивната функция на жената. Поднорменото и наднорменото тегло са двата фокуса на перинаталната медицина. Ефектът на майчиния хранителен прием преди бременността е от голямо значение за общественото здраве. Всяка жена в детеродна възраст с отклонения от здравословното тегло трябва да получава информация от наблюдаващия лекар за ролята на храненето и физическата активност преди и по време на бременност…

Stethoscope-on-books

Клинични прояви при деца с алиментарен витамин В12 дефицит

Дефицитът на витамин В12 е тежко, прогресиращо състояние, при което ниските нива на метионин и високите на хомоцистеин водят до тежко разстройство на НПР, а анемията и маласорбцията засягат физическото развитие на децата. От изключително значение е бързото поставяне на диагнозата и ранното започване на лечението, докато промените са все още обратими. Всичко това показва изключителното значение на това общопрактикуващите лекари и педиатрите да познават детайлно хранителните навици в семейството и особено на майката…