Категория: Редки болести

stefanov

Проф. Стефанов: „Здравните власти следва да обмислят прилагането на пакет от стимули за лечебните заведения, желаещи да развиват медицински дейности за редки болести“

Наредба №16 освен механизми за обозначение на експертни центрове по редки болести, предвижда също така и създаването на списък на редките болести. Освен епидемиологични данни за България, едно от условията за включване на дадено заболяване в този списък ще бъде наличието на алгоритъм за диагностициране, лечение, проследяване и рехабилитация…