Категория: Тема на броя

2. mastocitoza-urticaria_pigmentosa

Мастоцитоза в детската възраст, брой 1/2017

Мастоцитозата e група от рядко срещани заболявания, възникващи в резултат на натрупване на патологично променени мастоцити в кожата и/или вътрешните органи (кости, гастроинтестинален тракт, лимфни възли, слезка и черен дроб)…

snimka-uvod-4

Дейност на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, брой 11/2016

ИАМО съдейства за и стимулира спазването на изискванията на стандарти в здравеопазването, извършва оценка на качеството на оказваната медицинска помощ с цел неговото подобряване, а не непременно санкциониране при констатиране на нарушения…

ped2

Детското здравеопазване: проблеми и решения, брой 11/2016

Увеличението на постъпилите сигнали и жалби в ИАМО, както и на зачестилите неблагоприятни събития, довели до сериозни нежелани резултати, станаха повод за многократно самосезиране на Агенцията за извършване на проверки на условията, организацията и алгоритмите на работа на лечебните заведения при оказване на медицинска помощ при деца…

missing-teeth-jpg-scale-large

Кариес на ранното детство. Етиология, профилактика и лечение, брой 10/2016

Зъбният кариес е най-широко разпространеното инфекциозно заболяване, което засяга 2/3 от популацията на земята, независимо от социално-икономическото положение или възрастта на пациентите…

doctor-using-tongue-depressor-to-allow-examination-of-young-boy-s-throat-91559307-577420393df78cb62c1176ee

Спешни състояния при заболявания на горните дихателни пътища при деца, брой 9/2016

Острите заболявания в ГДП са най-често срещани в ранна детска възраст поради специфичната анатомична структура при децата. Познаването на тези специфики е от голямо значение за лекаря, защото обяснява податливостта към възпалителни промени и насочва вниманието към конкретните заболявания. Особено голяма спешност се наблюдава при заболяванията, засягащи областта на ларинкса и трахеята…

one day old newborn baby crying

Отражение на храненето на бременната жена и новороденото върху риска от развитие на метаболитен синдром в по-късна възраст, брой 8/2016

Метаболитният синдром (МС) представлява комплекс от взаимосвързани нарушения на обмяната – дисгликемия, дислипидемия, артериална хипертония и висцерален тип затлъстяване, водещи до развитие на захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания.

IMG_7584

Перинатални увреждания и рискови фактори за церебрална парализа, брой 7/2016

Епигенетиката изучава влиянието на средата върху гените. Допреди няколко десетилетия се смяташе, че генетичната информация, предадена по наследство от родителите, е статична. Макар генетичният код да е записан в молекулата ДНК и да е основата на наследствената информация, той не се явява единственото средство за нейното предаване по наследство…

PhotoUNICEF

Ранното детско развитие – неделима част от грижите за здравето и благополучието на всяко дете, брой 6/2016

Близо 200 милиона деца в света, на възраст до 5 години, в днешно време живеят в условия на бедност – отдалечени селски райони или бедни градски квартали, което възпрепятства възможността им да постигнат своя потенциал на развитие.