Категория: Тема на броя

bebe

Практически подход при деца с вродени аномалии на отделителната система, брой 11/2013

Вродените аномалии на отделителната система (ВАОС) са около 1/3 от пренатално доказаните вродени аномалии. Те са най-често срещаните урологични и нефрологични заболявания в детската възраст. Установяват се при 3-6% на 1000 живородени деца и са отговорни за 34-59% от хроничните бъбречни заболявания…

Clipboard024

Увреждания на ръката в детска възраст, брой 5/2013

Преценката и лечението на травматичните увреждания при децата имат много аспекти. Детският опорно-двигателен апарат не е просто умален модел на възрастен, тъй като растящата кост е уникална. В зависимост от възрастта на детето може да са налице различни увреждания, различаващи се от тези при възрастните…

znak

Аутизъм и хранене, брой 2/2013

Aутизмът е заболяване от групата на генерализираните разстройства на развитието, което се проявява през първите 3 години от живота. Това е психично нарушение, засягащо мозъка, а оттам и поведението на индивида. Характеризира се с качествено нарушение в развитието на речта/езика…