Зарежда Събития

« Всички Събития

  • Това Събитие е минало.

Научно-практическа конференция „Детето като пациент. Психосоматика в детска възраст“

07.04.2017 / 9:00 - 18:30

Обединяващият акцент във всички теми и лекции, които ще бъдат изнесени по време на научно-практическата конференция „Детето като пациент. Психосоматика в детска възраст“, е съвременният интердисциплинарен подход към детето.

Тематиката на конференцията е насочена към медицински специалисти   (лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори) и немедицински специалисти (психолози, социални работници, преподаватели, педагози, студенти), както и към всички, които проявяват интерес към програмата.

Издаване на сертификати:

МУ – Варна ще удостовери участието Ви със сертификат. Специалистите – медицински сестри и акушерки ще получат допълнителен сертификат с акредитационни точки.

Такса за участие:

20 лв. за работещи и 15 лв. за студенти и докторанти. Таксата се заплаща на място в деня на конференцията. Включва участие в научните сесии, материали за събитието, сертификат, както и сандвич, вода, следобедна кафе-пауза. Ако желаете да участвате в заключителния Workshop, трябва да доплатите 5 лв.

За регистрация (до 01.04.2017 г.):

http://mu-varna.bg

http://mu-varna.bg/BG/Pages/Nauchno-prekticheska-konferenciq.aspx

За контакти:

Д-р Екатерина Вълчева, е-mail: ekaterina_v@abv.bg, тел.: 0887 930 479

Доц. Ружа Панчева, Доц. Теодора Димитрова

Домакин на събитието:

Доц. Диана Димитрова, д.пс., Директор на Филиал Велико Търново

тел.: 0887 627 789, е-mail: dimitrova@mu-varna.bg

 

 

П Р О Г Р А М А

 

Част I.   09.00 – 12.00 ч.

Що е психосоматика в детска възраст?

Лектор: д-р Екатерина Вълчева, специалист-педиатър,

асистент в  катедра „Хигиена и епидемиология“, ФОЗ – МУ – Варна

Психическа подготовка на детето за хоспитализация

Лектор: доц. Диана Димитрова, д.пс. – Директор Филиал на МУ – В. Търново

Стрес при хоспитализация

Лектор: доц. д-р Иван Александров, д.пс. – Ръководител катедра

„Здравни грижи“, Филиал на МУ – Сливен

Статут на симптома в психоаналитично ориентираната терапия за деца

Лектор: доц. д-р Милена Моцинова-Бръчкова, Ръководител катедра „Психология“, Философски факултет, ВТУ „Св .св. Кирил и Методий“

Ролята на бащата за психосоматичните оплаквания на детето

Лектор: Димитрина Митрева – психодрама терапевт и

когнитивно-поведенчески асистент, хипнотерапевт,

член на УС на Българската асоциация по хипноза и хипнотерапия

 

Обяд. 12.00-13.00 ч.

 

Част II. 13.00 – 16.00 ч.

Детето като пациент в Обединено кралство Великобритания

Лектор: д-р Обори Баси Икпеме, областен консултант по педиатрия и преподавател,

East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust – UK

Психологическа работа с деца с множество увреждания. Добри практики   на обучението им в СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ – Варна

Лектор: д-р Ана Стефанова – асистент в катедра „Хигиена и епидемиология“,

ФОЗ -МУ – Варна; психолог в СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ – Варна“

Детска невроза. Възможности на хомеопатията в комплексния подход при деца с тикове и заекване

Лектор: д-р Зорка Угринова – преподавател в Европейска школа по клинична хомеопатия,

гл. редактор на в-к „Acta homeopathica“

Психосоматика и хомеопатия в процеса на адаптиране на деца

към условията в детските заведения

Лектор: д-р Ева Христова – асистент в катедра „Обща медицина и клинична лаборатория“,

Факултет по медицина – МУ – Варна, магистър по хомеопатична терапия, член на АЛХБ

Психосоматика и хранене

Лектор: доц. д-р Ружа Панчева – Димитрова

катедра „Хигиена и епидемиология“, ФОЗ – МУ – Варна

Психосоматичната коремна болка

Лектор: доц. д-р Миглена Георгиева, дм

Ръководител Втора детска клиника на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

 

Кафе пауза. 16.00-16.30 ч.

 

Workshop. 16.30-18.00 ч.

Психичното страдание и предизвикателствата пред специалистите

Доц. дпн Моника Богданова – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“,

Факултет по педагогика, катедра „Социална работа“, психоаналитик

Организатори

Факултетът по обществено здравеопазване – катедра „Хигиена и епидемиология“
Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна
Филиалът на МУ – Варна във Велико Търново

Място

Филиалът на МУ – Варна във Велико Търново
ул. „Михаил Кефалов“ №2
Велико Търново, България
+ Google Map
Уебсайт:
http://mu-varna.bg