Зарежда Събития

« Всички Събития

  • Това Събитие е минало.

Втора научнопрактическа конференция „Детето като пациент. Отговорното и липсващото родителство в нашата практика“

13.04.2018 / 8:00 - 18:30

Конференцията се организира от Филиала на Медицински университет – Варна във Велико Търново и Катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет обществено здравеопазване (ФОЗ) на МУ – Варна. Насочена е към широк кръг специалисти – медицински (лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори) и немедицински (психолози, логопеди, социални работници, преподаватели, педагози, студенти), както и към всички, които проявяват интерес към обсъжданите въпроси. Програмата включва 18 авторски  лекции на водещи специалисти от различни области и институции като във всички теми на конференцията акцент е съвременният интердисциплинарен подход към детето.

Медицински университет – Варна ще удостовери участието на присъстващите със сертификат от ФОЗ за участие и повишаване на професионалната квалификация. Медицинските сестри и акушерките ще получат допълнителен сертификат с акредитационни точки.

Пълният текст на докладите ще бъде публикуван в няколко последователни броя на сп. „Практическа педиатрия“ през 2018 г.

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Филиал на МУ – Велико Търново, учебна аудитория в сградата на Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ (ул. „Михаил Кефалов“  №2)

РЕГИСТРАЦИЯ: 

06.03.2018 г. – 06.04.2018 г.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

25 лв. –  специалисти, 15 лв. – студенти, специализанти, докторанти, 5 лв. – Workshop

ЗА КОНТАКТИ:

Организатори на научната програма: Ас. д-р Екатерина Вълчева, е-mail: ekaterina_v@abv.bg, тел.: 0887 930 479; Доц. д-р Ружа Панчева, д.м.; Доц. д-р Теодора Димитрова, д.м., Ръководител  катедра „Хигиена и епидемиология“, ФОЗ. Домакин на събитието: Доц. Диана Димитрова, д.пс., Директор на Филиал Велико Търново, е-mail: dimitrova@mu-varna.bg, тел.: 0887 627 789

 

 

ПРОГРАМА

 08.00 – 09.00 ч. Регистрация

09.00 – 09.30 ч.  Официално откриване и поздравителни адреси

 

Част I.  Модератор: доц. д-р Теодора Димитрова, д.м.

09.30 – 09.50 ч. Ролята на педиатричната експертиза при формиране на отговорното родителство

Лектор: Ас. д-р Екатерина Вълчева, катедра „Хигиена и епидемиология“, ФОЗ, МУ – Варна

 

09.5010.10 ч. Съвременните тенденции в родителските общности като предизвикателство за специалистите: авторитети, доверие, експертност

Лектор: Николай Михайлов, доктор по социология, психолог, хоноруван преподавател – ФОЗ, МУ – Варна

 

10.10 – 10.30 ч. Липсващото родителство – от Фейсбук до Бейби ТВ

Лектор: Ас. д-р Пламен Димитров, Катедра по психиатрия и медицинска психология, ФМ, МУ – Варна

 

10.30 – 10.50 ч. Балинтов подход за професионалисти при спор за родителски права

Лектор: Цвета Стоянова – детски и кариерен психолог, кабинет „Емпатия“, Дирекция  „Образование и младежки дейности“, Община Варна

 

10.50  –  11.10 ч. Кафе пауза

 

Част II.  Модератор: д-р Екатерина Вълчева

11.10 – 11.30 ч. Ролята на семейството при дете с хронично бъбречно заболяване

Лектор: Проф. д-р Д. Близнакова, д.м., Директор на Медицински колеж – Варна

 

11.30 – 11.50 ч. Подкрепящата родителска среда в превенцията на алтернативните модели на хранене в училищна възраст

Лектор: Доц. д-р Дарина Найденова, д.м., катедра „Клинични и предклинични науки“, ФФ, МУ – Варна, Ас. д-р Елена Петрова катедра „Хигиена и епидемиология“, ФО, МУ – Варна

 

11.50 – 12.10 ч. Хомосексуалното родителство и детското развитие

Лектор: Доц. Диана Димитрова д.пс., Директор Филиал на МУ – В. Търново

 

12.10 – 12.30 ч. Митове и легенди за хомеопатичата терапия, повлияващи отговорните родителски решения

Лектор: Д-р Райна Томова, преподавател и Управител на Европейска школа по клинична хомеопатия

 

12.30 – 12.50 ч. Клиничен случай на дете с псориазис, малтретирано от родител. Хомеопатичен подход 

Лектор: Д-р Зорка Угринова, преподавател в Европейска школа по клинична хомеопатия

 

12.50  – 13.50 ч. Обяд

 

Част III. Модератор: доц. Диана Димитрова

13.50 – 14.10 ч. Родителска група за психологическа взаимопомощ и подкрепа за деца с множество увреждания в СУУНЗ „Проф. д-р Ив. Шишманов“- Варна

Лектор:  Д-р Ана Стефанова, доктор по фолклористика, психолог в СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ – Варна, хоноруван преподавател в катедра „Хигиена и епидемиология“, ФОЗ, МУ – Варна

 

14.10 – 14.30 ч. Активната роля на родителите в обучението на деца с множество увреждания

Лектор: Валентина Йорданова, специален педагог в СУУНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов“ – Варна

 

14.30 – 14.50 ч. Качество на живот на семействата и обгрижващите на деца с нервно-психически заболявания

Лектори: Доц. д-р Ружа Златанова Панчева – Димитрова, д-р Албена Тонева, катедра „Хигиена и епидемиология“, ФОЗ, МУ – Варна

 

14.50 – 15.10 ч. Програма „Ранна интервенция“ в контекста на подкрепа на родителство

Лектор: Веселина Тинчева, социален работник – Карин дом, Варна

 

15.10 – 15.30 ч. Кафе пауза

 

Част IV. Модератор: доц. д-р Ружа Панчева, д.м.

15.30 – 15.50 ч. Артерапията в общуването дете-родител-специалист и отсъстващото родителство

Лектор: Димитър Горчев, психолог, арттерапевт и болничен клоун – фондация „Доктор Плацебо“ и център за деца „Емоция“, Варна

 

15.50 – 16.00 ч. Социално-педагогически проблеми на осиновяването

Лектор: Проф. дпн Венка Кутева-Цветкова, Декан на Педагогически факултет, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“

 

16.00 – 16.20 ч. Деца (от)гледани по Skype – Десет години по-късно

Лектор: Йордан Йосифов, асоциация „Родители“, изследовател

 

16.20 – 16.40 ч. Образователни и възпитателни грижи за болното дете. Как да създадем връзката педагог – семейство

Лектор: Надя Попова, педагог, Частно езиково училище „Малкия принц“ – Варна

 

16.40 – 17.00 ч. Закриване

 

17.00 – 18.30 ч. WORKSHOP „Съпротивите срещу лечението“

Водещ: Доц. дпн Моника Богданова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, катедра „Социална работа“, психоаналитик

Детайли

Дата:
13.04.2018
Час:
8:00 - 18:30
Събитие Category:

Организатори

Филиал на Медицински университет – Варна във Велико Търново
Факултет обществено здравеопазване (ФОЗ) на МУ – Варна

Място

Филиал на МУ – Велико Търново
ул. „Михаил Кефалов" №2
Велико Търново, България
+ Google Map