Tagged: Виртуалният свят и влиянието му върху децата

Виртуалният свят и влиянието му върху децата

Виртуалният свят и влиянието му върху децата

Срещата се организира съвместно с Фондация ПИК и Асоциация Родители. По време на форума водещи експерти ще обсъдят теми като „Компютърна/интернет зависимост при децата“, „Как влияят игрите с насилие и агресия върху емоционалното състояние на...