Tagged: В „Пирогов“ стартира скрининг за хронична грануломатозна болест