Tagged: грижи за детето с чернодробна трансплантация

AURORA, CO - APRIL 24: Peri Erickson, 3, who underwent a liver transplant in which her mother was the living donor, on April 24, 2017 in Aurora , Colorado. Peri and her mother, Claire Erickson, were at Children's Hospital for a follow-up exam. (Photo by RJ Sangosti/The Denver Post)

Физическото развитие – решаващ фактор за качеството на живот на децата с трансплантиран черен дроб

Няма унифицирана стратегия за профилактика и лечение на забавеното физическо развитие при децата с ЧТ, но от основно значение са адекватният хранителен режим преди и след трансплантацията, осъществяването на ЧТ преди появата на изоставане в ръста и ранното спиране на кортикостероидното лечение…