Tagged: експертна среща по ваксинопрофилактика

Radovan Bogdanović

Проф. Радован Богданович: „Тряба да се насърчава комуникацията между педиатрите и родителите на тема ваксинопрофилактика“

Срещнахме се с председателя на Сръбската педиатрична асоциация, за да поговорим за приликите и разликите в националните имунизационни календари на България и Сърбия, както и за други важни теми, свързани с ваксинопрофилактиката…

N Toplak1

Доц. Наташа Топлак: „В Словения се наблюдава тенденция към понижение на ваксиналния обхват“

Доц. Наташа Топлак за приликите и разликите в националните имунизационни календари на България и Словения, за предизвикателствата пред постигането на по-добър ваксинален обхват, както и за други важни теми, свързани с ваксинопрофилактиката…