Tagged: курс

childhood-obesity-ftr1

Затлъстяване метаболитен синдром в детска и юношеска възраст, етиология, патогенеза, клинична изява, усложнения и лечение

„Затлъстяване и метаболитен синдром в детска и юношеска възраст, етиология, патогенеза, клинична изява, усложнения и лечение“

Тематичен курс за педиатри със специалност детска ендокринология, ОПЛ

Продължителност: 2 дни

Начало: 16.03.2015

Курсисти: 15

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Константинова, дм.

Кредитни точки: 16

images3

Метаболитни болести – диагноза, лечение и проследяване след поставяне на диагноза

„Метаболитни болести – диагноза, лечение и проследяване след поставяне на диагноза“

Тематичен курс за педиатри

Продължителност: 2 дни

Начало: 04.05.2015

Курсисти: 15

База: СБАЛДБ

Отг.: проф. д-р Тинчева, дм.

Кредитни точки: 16

insulin-pumpjpg-8a673cf56a98847d

Лечение с инсулинови помпи

„Лечение с инсулинови помпи“

Тематичен курс за педиатри със специалност детска ендокринология, ОПЛ

Продължителност: 2 дни

Начало: 06.04.2015

Курсисти: 15

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Константинова, дм.

Кредитни точки: 16

Doctor and ultrasound investigation equipment in clinic.

Детска коремна ехография

„Детска коремна ехография“

Тематичен курс за педиатри, педиатри-нефролози, ОПЛ

Продължителност: 3 дни

Начало: 07.12.2015

Курсисти: 10

База: СБАЛДБ

Отг.: гл.ас. д-р Маринова-Пандарева

Кредитни точки: 24

Ultrasound Scan

Детска коремна ехография

„Детска коремна ехография“

Тематичен курс за педиатри, педиатри-нефролози, ОПЛ

Продължителност: 3 дни

Начало: 30.03.2015

Курсисти: 10

База: СБАЛДБ

Отг.: гл.ас. д-р Маринова-Пандарева

Кредитни точки: 24

family-doctor-talking-176522543-small

Нарушения на полово диференциране в детска възраст: особености и значение на интердисциплинарния подход за диагнозата, лечението и проследяването след поставяне на диагнозата

„Нарушения на полово диференциране в детска възраст: особености и значение на интердисциплинарния подход за диагнозата, лечението и проследяването след поставяне на диагнозата“

Тематичен курс за педиатри, педиатри-ендокринолози, неонатолози, училищни лекари

Продължителност: 3 дни

Начало: 25.05.2015

Курсисти: 20

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Стоева

Кредитни точки: 24

doctors_talking

Новости в диагностиката и лечението на болестите на надбъбречните жлези

„Новости в диагностиката и лечението на болестите на надбъбречните жлези“

Тематичен курс за педиатри, ендокринолози и ОПЛ

Продължителност: 3 дни

Начало: 20.05.2015

Курсисти: 10

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Стефанова

Кредитни точки: 15

prick-460x280

Съвременно лечение на тип1 и тип2 диабет в детска и юношеска възраст

„Съвременно лечение на тип1 и тип2 диабет в детска и юношеска възраст“

Тематичен курс за педиатри и педиатри-ендокринолози и ОПЛ

Продължителност: 2 дни

Начало: 09.03.2015

Курсисти: 20

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Константинова

Кредитни точки: 16

images

Клинико-лабораторна диагностика при отклонения в растежа и развитието на детето

„Клинико-лабораторна диагностика при отклонения в растежа и развитието на детето“

Тематичен курс за педиатри и педиатри-ендокринолози, неонатолози, ОПЛ, училищни лекари

Продължителност: 3 дни

Начало: 24.04.2015

Курсисти: 20

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Стоева

Кредитни точки: 24