Tagged: награда за цялостен принос в развитието на педиатрията в България