Tagged: Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД

pirogov-sgrada

В „Пирогов“ отново ще лекуват деца през Център „Фонд за лечение на деца”

Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина
„Н. И. Пирогов” успешно приключи процедура по ЗОП за доставка на медицински
изделия за нуждите на болницата при лечение на деца през Център „Фонд за
лечение на деца”.