Tagged: ІІІ Национална педиатрична конференция „Профилактика

ІІІ Национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Здравото дете – комплексна грижа”

ІІІ Национална педиатрична конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст. Здравото дете – комплексна грижа”

Организира се под егидата на БПА от проф. Ив. Литвиненко, Фондация „Логартис”, „Арбилис” и Катедрата по педиатрия и Фармацевтичен факултет към МУ–София. Проблемите на профилактиката, диагностиката и терапията в детско-юношеската възраст, които са в...