Екип

Редакционна колегия

Проф. Владимир Пилософ

Проф. Иван Литвиненко

Проф. Пенка Переновска

Проф. Радка Тинчева

Доц. Димитър Калайков

Гост редактор

По покана на редакционната колегия във всеки брой гостува специалист, който поема функцията на редактор и взема дейно участие в подбора на статиите и авторите.

Главен редактор
Проф. Владимир Пилософ

Издател

Салвис АД