Мисия

PP picture covers

Cover-7 goliam

“Практическа педиатрия”

Списание “Практическа педиатрия” е специализирано научно издание, предназначено за педиатрите и за общопрактикуващите лекари с педиатрична практика.

Създадено през 1998 г., вече повече от 20 години то се радва на огромна популярност сред специалистите и си е спечелило славата на авторитетен източник на информация за научните постижения в българската и световната педиатричната наука. На страниците на списанието своя опит споделят най-добрите в областта. Материалите, които се публикуват, са оригинални авторски разработки по теми, които засягат проблеми от ежедневната лекарска практика или са свързани с диагностиката, терапията и профилактиката на социалнозначимите заболявания. Създадено от лекари за лекари, списанието си поставя за цел да бъде в помощ на българските педиатри и да съдейства за поддържането и осъвременяването на тяхната квалификация. Издава се с подкрепата и съдействието на Българската педиатрична асоциация.

Уникалното в структурата на списание “Практическа педиатрия” е, че по покана на редакционната колегия във всеки брой гостува различен специалист, който поема функцията на редактор и взема дейно участие в подбора на статиите и авторите. По този начин се постига не само разнообразие на темите, но и на представяните автори, което е гаранция за обективността на изданието.

“Практическа педиатрия” излиза в тираж 5000 броя, 11 книжки годишно. Разпространява се безплатно по абонамент на служебните адреси на водещите педиатрични клиники (2153 броя) и най-големите педиатрични практики (2847 броя) в градовете София, Пловдив, Пазарджик, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Благоевград.

“Здраво дете – Практическа педиатрия за родители”

KORICA1_PP_RODITELIbroi_5KORICA

В началото на 2014 г., за да отговори на нуждите на родителите от компетентна информация относно специфичните грижи за децата, „Практическа педиатрия“ стартира нов проект – списание „Практическа педиатрия за родители“ (от 2016 г. списанието носи името “Здраво дете – Практическа педиатрия за родители”). Целта ни беше да съберем на едно място най-добрите български специалисти в педиатрията, които да отговорят на всички важни въпроси, които вълнуват родителите. Това, което различава “Практическа педиатрия за родители” от останалите т.нар. “родителски списания” на българския пазар, е концепцията му – то не разчита на преводни материали и на интернет, негови автори са най-добрите български педиатри, което е гаранция и за стойността на публикуваната информация

Понастоящем “Здраво дете – Практическа педиатрия за родители“ излиза в тираж 10 000, 4 пъти в годината – пролет, лято, есен, зима, като големият интерес към него предполага развитие в посока увеличаване броя на книжките. Разпространява се безплатно в детските градини, както и чрез кабинетите на педиатрите и общопрактикуващите лекари в София и големите градове (Пловдив, Пазарджик, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Благоевград).