Партньори

BPA_LOGOБългарска педиатрична асоциация (БПА) е основана през 1961 г. под името Републиканско научно дружество по педиатрия. От своето създаване досега БПА е провела 12 национални конгреса с международно участие и много национални и регионални конференции.

 

RODITELI_LOGO_criviАсоциация Родители е учредена като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност. Вече 13 години Асоциацията работи последователно със семейството и образователната система за развиване на пълния потенциал на всяко дете в сътрудничество с широк кръг от съмишленици и партньори.

 

NMDLogoНационална мрежа за децата е обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които обединяват Мрежата.