Хирзутизъм в детската и юношеска възраст: диагностично-лечебни алгоритми

Може да проявите интерес и към: