Първото зареждане с шествалентни ваксини се очаква през ноември

Може да проявите интерес и към: