Проф. Стефанов: “Здравните власти следва да обмислят прилагането на пакет от стимули за лечебните заведения, желаещи да развиват медицински дейности за редки болести”

Може да проявите интерес и към: