Родители и лекари настояват за създаване на клинична пътека за диагностика и лечение на резистентни епилепсии

Може да проявите интерес и към: