17 % от учениците в София са опитвали наркотици

Може да проявите интерес и към: