Ще се реимбурсира лечението на заболяванията, а не лекарствата

Може да проявите интерес и към: