„Умен“ инсулин се освобождава в зависимост от плазмената концентрация на глюкозата

Може да проявите интерес и към: