Проява на „колективен имунитет” след 2-годишен период на масова имунизационна програма срещу ротавирусен гастроентерит в Австрия

Може да проявите интерес и към: