Задължителна и препоръчителна ваксинация в Европейския съюз, Исландия и Норвегия: резултати от проучването “VENICE 2010” за начините на въвеждане на национални ваксинационни програми

Може да проявите интерес и към: