Намаление в честотата на разпространение на HPV 16/18 при сексуално активни млади жени след въвеждане на HPV имунизационна програма в Англия

Може да проявите интерес и към: