Преодоляване на несъответствието познание – поведение. Ефектът от листовките за НРV ваксинацията, основаващи се на медицината на доказателствата, върху разбирането, намерението и крайното решение за ваксинация

Може да проявите интерес и към: