От пилотна неправителствена дейност, здравното медиаторство се превръща в държавна политика

Може да проявите интерес и към: