ВМА чисти стари задължения, през март ще има нови операции на деца със слухово увреждане

Може да проявите интерес и към: