Диагноза „шизофрения” получават от ТЕЛК децата аутисти, след като навършат 16 години

Може да проявите интерес и към: