Деца бежанци ще получават безплатни лекарства и медицински прегледи

Може да проявите интерес и към: